Loterijvergunning

Een loterijvergunning geeft toestemming voor het organiseren en houden van een voor het publiek openstaande verloting.

Op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen is het aanvragen van een loterijvergunning verplicht, als een loterij voor het publiek openstaat. Wanneer de loten alleen in besloten kring - bijvoorbeeld binnen een vereniging - worden verkocht is geen loterijvergunning nodig
De gemeente mag slechts toestemming verlenen voor loterijen die vallen onder de kleine kansspelen. Of een loterij daaronder valt is afhankelijk van de omvang van de prijzenpot. Deze moet kleiner zijn dan € 4.500,=. Kleine kansspelen vallen buiten de kansspelbelasting. Indien er meer dan € 4.500,= aan prijzen te verdelen is, is er geen sprake meer van een klein kansspel en moet een vergunning bij het Ministerie van Financiën worden aangevraagd in verband met de af te dragen kansspelbelasting.

Kosten

Loterijvergunning € 66,50

Bijzonderheden

Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. K.M. Schaap, tel.: 026 - 38 43 666

Aanvraag

Een ieder die een loterij wil organiseren kan een vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur van Rozendaal. Een aanvraag moet in ieder geval de navolgende gegevens omvatten.

  • Naam en adres van de aanvrager
  • Functie van aanvrager of naam van de vereniging/stichting
  • Doel van de loterij
  • Het gepland aantal te verkopen loten
  • De prijs per lot
  • Het aantal prijzen en de totale waarde van de prijzen
  • De aard van de prijzen
  • Datum, tijdstip en locatie van de prijsbepaling
  • Persoon ten overstaan van wie de prijsbepaling zal plaatsvinden
  • Gelegenheid waarbij prijsbepaling zal plaatsvinden.