Evenementenvergunning

Een evenementenvergunning geeft toestemming voor het organiseren van een evenement.

Onder een evenement wordt verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:
• bioscoopvoorstellingen als bedoeld in de Wet op de filmvertoningen;
• markten als bedoeld in artikel 160 Gemeentewet
• kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen
• het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen
• betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties
• activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.9 en 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Rozendaal

Onder evenement wordt mede verstaan:
Een herdenkingsplechtigheid, een braderie, een optocht (niet zijnde een betoging), een straatfeest of buurtbarbecue, een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg. 

Voorwaarden

Op grond van artikel 2.25. van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rozendaal is het verboden een evenement te organiseren zonder vergunning van de burgemeester. Bij grotere evenementen dient een aanvraag minimaal een half jaar voordat het evenement wordt gehouden, te worden ingediend, omdat het evenement moet worden ingepast in de evenementenkalender van de gemeente. Bij kleinere evenementen moet de aanvraag minimaal twee maanden tevoren worden ingediend.

 

Kosten

Kosten evenementenvergunning 2017: € 37,-

Bijzonderheden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. K.M. Schaap, tel.: 026 - 38 43 666

Aanvraag

Een aanvraag dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:
• Naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager;
• Gegevens over tijdstip en locatie van het evenement;
• Gegevens over de aard en invulling van het evenement: worden er goederen verkocht, worden er kramen of tenten opgesteld en zo ja, hoeveel, hoe groot en waar, wordt er alcoholische drank geschonken, zijn er parkeervoorzieningen voor bezoekers geregeld?