Circusvergunning

Scroll naar

De gemeente Rozendaal verstrekt géén vergunning voor het houden van een circus.

Een circusvergunning is een toestemming van de gemeente om een of meer circusvoorstellingen te mogen houden. Voor het geven van circusvoorstellingen die voor het algemeen publiek toegankelijk zijn, is toestemming van de gemeente vereist. Deze toestemming is nodig omdat de gemeente verantwoordelijk is voor het ordelijke verloop van het evenement. Ook moet beoordeeld worden welke voorzieningen (parkeerplaatsen, elektriciteit, water, ed.) nodig zijn en of het circus niet met een ander groot evenement in de gemeente samenvalt. Vanwege de beperkte omvang van de gemeente en het daarmee verband houdende gebrek aan capaciteit/faciliteit, worden door het gemeentebestuur van Rozendaal in principe geen circusvergunningen verstrekt.