Onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding is het bestrijden van een veelal als ongewenst ervaren begroeiing in het openbaar gebied.

De gemeente is verantwoordelijk voor de bestrijding van onkruid zowel op verharding als in het openbaar groen. Burgers en bedrijven kunnen daarom de gemeente verzoeken onkruid te bestrijden. Indien een inwoner van de gemeente een klacht of een verzoek heeft met betrekking tot het bestrijden van onkruid kan een aanvraag bij de gemeente ingediend worden. 

Kosten

Het aanvragen van onkruidbestrijding is gratis. Benodigde gegevens:

  • Naam, adres en woonplaats van de aanvrager
  • Locatie van de ongewenste begroeiing.

Informatie

Informatie kan worden verkregen bij dhr. H. Jacobsen, Cluster Openbare werken, tel.nr.: 026 - 38 43 675