Rioolontstopping

Rioolontstopping is het vrijmaken van het gemeentelijk riool, wanneer er een verstopping is opgetreden.

De gemeente heeft de taak om ervoor te zorgen dat een verstopping van het riool op gemeentegrond snel en zonder kosten voor de gebruikers wordt verholpen. De scheidslijn tussen gemeente- en prive-grond is genoteerd in de rioolinlaatstaat van het huis. Deze staat behoort in het bezit te zijn van de huiseigenaar. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor een verstopping van het riool op gemeentelijk terrein.

Aanvraag

Iedereen kan de gemeente verzoeken het riool te ontstoppen indien het riool op gemeentegrond verstopt is. De gemeente schakelt een bedrijf in om de verstopping te verhelpen.Als het riool op prive-grond verstopt is dient de eigenaar zelf voor ontstopping te zorgen of daarvoor een ontstoppingsbedrijf in te schakelen.

Kosten

Het ontstoppen van een riool dat ligt in gemeentelijke grond is gratis. De kosten van het verhelpen van een verstopping op prive-grond zijn voor de eigenaar van de grond.Indien een ontstoppingsbedrijf is ingeschakeld en dit bedrijf constateert ter plekke dat de verstopping zich in gemeentegrond bevindt, dient contact opgenomen te worden met de gemeente. Alleen bij toestemming door de gemeente worden de kosten door de gemeente gedragen.

Wat te doen als het riool verstopt is?

In onze gemeente zijn twee soorten riolering:

  • Vrijvervalriolering ( in de dorpskern)
  • IBA ( In het buitengebied)

 
Vrijvervalriolering

Wanneer u een rioolverstopping heeft, dient u het volgende te doen:

  • u dient het ontstoppingsstuk in de riolering op te zoeken en vrij te graven. Het ontstoppingsstuk zit in de afvoer van de woning naar het gemeenteriool, op ongeveer 50 cm afstand van de grens tussen uw terrein en het gemeentelijke terrein
  • eventuele kosten die gemaakt worden om ontstoppingsstukken vrij te (laten) graven, zijn voor eigen rekening, ongeacht waar de verstopping plaats vindt

Wanneer het ontstoppingsstuk is vrij gegraven, zijn er twee mogelijkheden:

  • de rioolbuis staat ter plaatse van het ontstoppingsstuk vol met water. Dan zit er in het gemeentelijke deel van de leiding een verstopping. U dient dan contact op te nemen met dhr. Jacobsen van de gemeente (cluster Openbare werken), telefoonnummer 026 - 38 43 675 of met het algemene telefoonnummer van de gemeente 026 - 38 43 666. De gemeente zal vervolgens zorg dragen voor het ontstoppen van het riool. De kosten daarvan zijn voor rekening van de gemeente.
  • de rioolbuis staat ter plaatse van het ontstoppingsstuk niet vol water. De verstopping zit dan op particulier terrein, tussen het ontstoppingsstuk en de riolering binnen het gebouw. U dient dan zelf de verstopping op te lossen of hiervoor een bedrijf in te schakelen. De kosten daarvan zijn voor rekening van u zelf.

Wanneer u kosten maakt voor ontstopping op eigen terrein en later blijkt dat de verstopping toch op gemeenteterrein ligt, kunt u de gemaakte kosten niet op de gemeente verhalen. Het is dus van belang dat u zorgvuldig bepaalt of de verstopping op uw eigen grond plaatsvindt of op gemeentegrond, voordat u onnodige kosten maakt.

IBA

Woont u in het buitengebied en is er een storing met betrekking tot de riolering neemt u dan meteen contact op met de storingsdienst zoals vermeld op de sticker die aangebracht is op de  pompkast bij uw IBA.

Informatie

Informatie kan worden verkregen bij dhr. H.Jacobsen, Cluster Openbare werken, tel.nr: 026 - 38 43 675