Kapvergunning en kapverbod

Voor het vellen van een boom of houtopstand heeft u een kapvergunning nodig. Onder het vellen van een boom wordt verstaan het rooien, kappen, verplanten en het fors snoeien welke tot de dood, ernstige beschadiging of ernstige ontsiering van de boom of houtopstand kan leiden.

Het vellen van een boom of houtopstand is vergunningsplichtig als de doorsnede 40 cm of groter is, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. Voor de boomsoorten Valse Acacia, Beuk, Eik, Hulst, Kastanje, Linde en Venijnboom (taxus), geldt reeds een vergunningsplicht bij een doorsnede van 20 centimeter of meer.

Aanvraag

Ten behoeve van het aanvragen van een kapvergunning dienen in ieder geval de volgende gegevens te worden verstrekt:

  • naam en adres van de aanvrager
  • reden aanvraag
  • soort boom/bomen
  • doorsnede boom/bomen
  • standplaats ten opzichte van de woning
  • afstand tot de woning
  • toelichting op de aanvraag.

Kosten

Een kapvergunning kan gratis worden aangevraagd.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. H. Jacobsen, cluster Openbare werken, op telefoonnummer 026 - 38 43 675

Regels inzake kapverbod

Onderstaand vindt u een overzicht van de regels die in Rozendaal gelden met betrekking tot  de aanvraag van een kapvergunning.

Vergunningplichtig:

  • bomen die vermeld staan op de lijst "Monumentale bomen"
  • valse acacia, eik, beuk, hulst, kastanje, linde en venijnboom ( Taxus) vanaf een doorsnede van 20 cm, gemeten op 1.30 meter boven het maaiveld
  • Overige bomen vanaf een doorsnede van 40 cm, gemeten op 1.30 meter boven het maaiveld

Niet vergunningplichtig

Niet vergunningplichting  zijn in het algemeen bomen met een doorsnede van minder dan 40 cm, gemeten op 1.30 meter boven het maaiveld. Zie hierboven de uitzonderingen.
 
Wellicht roept de regeling vragen op bij boomeigenaren die een of meerdere bomen in hun tuin willen kappen. Ook is het de eigenaar van een boom niet altijd duidelijk om welke boomsoort het gaat. Indien u vragen heeft over de kapvergunningregeling , kunt u de gemeente bellen voor een nadere toelichting. Ook kan een medewerker van de gemeente bij u thuis komen kijken en u inlichten over de boomsoort (en) als daar onduidelijkheid over bestaat. Ons advies is, als u twijfelt over de boomsoort (en) die u wilt kappen of over de diameter, raadpleeg dan eerst de gemeente of een deskundige, voordat u tot kappen overgaat. 

Informatie

Hebt u vragen over de regelgeving voor kapvergunningen dan kunt u contact opnemen met dhr. K.Schaap, cluster BBZ. Voor het bepalen van de boomsoort(en) kunt u contact opnemen met dhr. H.Jacobsen, cluster Openbare werken. Beiden zijn te bereiken op het telefoonnummer 026 - 38 43 666