Huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval is een verzamelbegrip voor diverse soorten afval afkomstig uit een particulier huishouden, bijvoorbeeld groente-, fruit- en tuinafval, oud papier, kleding, glas, klein gevaarlijk afval, asbest, snoeihout, bouw- en sloopafval, wit- en bruingoed.

Een aantal soorten afval wordt in Rozendaal gescheiden ingezameld:

 • groente-, fruit-, en tuinafval
 • papier
 • glas
 • kleding
 • klein chemisch afval.

Bij de meeste huishoudens wordt wekelijks huishoudelijk afval opgehaald.

Voorwaarden

Ieder particulier huishouden kan de verschillende afvalstromen aanbieden. Huishoudens zijn verplicht tot het afvoeren c.q. het achterlaten van de verschillende soorten huishoudelijk afval conform de door de gemeente gestelde regels en aan de door de gemeente aangewezen inzameldiensten, of op een door de gemeente aangewezen plaats (gemeentewerf).
 

GFT en restafval

Bij het aanbieden van gft en van restafval dient gebruik gemaakt te worden van de verstrekte groene en grijze containers. Bij het restafval en het gft-afval mag geen oud papier, glas, klein chemisch afval, asbest, bouw- en sloopafval aangeboden worden. De container mag pas op de inzameldag voor de woning aan de openbare weg (of op de aangewezen aanbiedplaats) worden aangeboden. Het handvat moet daarbij naar de straat zijn gekeerd. De container mag niet zwaarder wegen dan 70 kg. De deksel moet gesloten zijn. Losse vuilniszakken mogen er niet bij geplaatst worden. Metaal, KCA, wit- en bruingoed en puin en sloopafval e.d. kan in kleine hoeveelheden ook gratis bij de gemeentewerf in De Moestuin worden afgegeven (zie afvalkalender).
 

Glas

Eenmalig glas (geen statiegeld) dient in de geplaatste glasbollen te worden gedeponeerd (hoek De Genestetlaan/Rosendaalselaan). Vlakglas (van ruiten) mag niet in de glasbollen worden gedeponeerd en kan op de gemeentewerf  worden afgegeven of in kleine hoeveelheden in de grijze container worden meegegeven.
 

Oud papier/karton

Kan elke zaterdag van 9.30-11.30 uur worden ingeleverd bij de container bij de Kerk aan de Kerklaan te Rozendaal. Het papier dient schoon en droog te worden aangeboden in voor één persoon draagbare bundels te worden aangeboden (zie afvalkalender).
 

Kleding

Wordt huis-aan-huis ingezameld. In ons huis-aan-huis-blad "In de Roos" wordt aangegeven in welke periode een betreffende inzamelaar (charitatieve instelling) de inzameling zal houden. U kunt de kleding ook in de geplaatste kledingcontainer deponeren op de gemeentewerf in De Moestuin (zie afvalkalender).
 

Bruikbare huisraad (inclusief wit- en bruingoed)

Hebt u nog overtollig meubilair, wit- of bruingoed etc., dat voor een ander nog goed bruikbaar kan zijn, denkt u dan eens aan een Kringloopwinkel. Onder wit- en bruingoed vallen elektrische huishoudelijke apparaten met een stekker, adapter, accu of batterij (b.v. koelkast, wasmachine, T.V. en PC). Deze kunt u niet met het grof huisvuil meegeven. In sommigen zitten schadelijke stoffen. Lever daarom uw oude koelkast e.d. in bij de leverancier van de nieuwe of breng het naar de gemeentewerf in De Moestuin.
 

Snoeihout en tuinafval

Heeft u uw tuin gesnoeid? Dan kunt u het snoeihout en tuinafval iedere tweede woensdag van de maand bij uw huis aanbieden. Ook zwaar tuinafval, zoals stammen van bomen en grote wortelstronken, met het grofvuil meegeven. Het mag echter niet langer zijn dan 150 cm en niet zwaarder dan 30 kg. Haalt u dan wel de takken eraf. Die horen bij het kleine tuinafval, dat in de groene container kan.
 

Klein chemisch afval

Klein chemisch afval (KCA) kan de laatste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur gratis ingeleverd worden op de gemeentewerf aan de Moestuin.
 

Asbest

Kan worden afgegeven bij de gemeentewerf in De Moestuin:
 • maximaal 1 m2
 • het asbest moet zoveel mogelijk heel gehouden worden
 • asbest dient natgemaakt te worden
 • in deugdelijk plastic stofvrij verpakt
 • het asbest moet zelf in de daarvoor bestemde container gelegd worden
 • het asbest moet uit een particulier huishouden afkomstig zijn

Grofvuil

Grof huishoudelijk afval wordt aan huis opgehaald op de eerste woensdag van de maand. Het grofvuilafval s.v.p. deugdelijk bundelen tot pakketten van 1/4 m3, niet langer dan 150 cm. en niet zwaarder dan 30 kg. Puin en metalen horen niet bij het grofvuil.
 

Kosten

De kosten met betrekking tot de inzameling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen worden doorberekend in de reinigingsheffing. Aan het afgeven van afvalstoffen op de gemeentewerf in De Moestuin zijn daarnaast geen kosten verbonden.
 

Informatie

Informatie kan worden verkregen bij dhr. H. Jacobsen, Cluster Openbare werken, tel.nr.: 026 - 38 43 675