Grofvuil

Het ophalen van grof huishoudelijk afval gebeurt op iedere eerste woensdag van de maand. Het ophalen van grof tuinafval gebeurt op iedere derde woensdag van de maand.

Grofvuil is het ophalen van particulier grofvuil.  U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Niet al het afval van particuliere huishoudens past in containers. Grote zaken die niet in de containers passen vallen onder 'Grofvuil'.

Voorwaarden

Ieder huishouden binnen de gemeente kan grof huishoudelijk of grof groen aanbieden:

  • Indien het aangeboden afval geen sloop-, bouw- of productieafval is
  • Indien het vuil wordt aangeboden overeenkomstig de voorwaarden

Regels over het inzamelen van grofvuil zijn terug te vinden in de APV en op de afvalkalender. Enkele regels zijn:

  • Grofvuil wordt aan huis opgehaald op de eerste woensdag van de maand
  • Grofvuil mag alleen op de dag van het ophalen vanaf 6.00 uur aan de openbare weg gestald worden met een maximaalgewicht van 30 kg in gebundelde pakketten van 125*50*50 cm

Informatie

Informatie kan worden verkregen bij dhr. H. Jacobsen, Cluster Openbare werken, tel.: 026 - 38 43 675