Glasinzameling

Lege potten en flessen kunt u zelf brengen naar de glasbak op de hoek van de Genestetlaan/Rosendaalselaan (hier s.v.p. geen doppen, gloeilampen of tl-buizen in doen; zie afvalkalender.)

Glas is een onderdeel van het huishoudelijk afval. Ieder particulier huishouden kan het glas deponeren in de glascontainer. Huishoudens zijn verplicht tot het afvoeren c.q. het achterlaten van de verschillende soorten huishoudelijk afval conform de door de gemeente gestelde regels en aan de door de gemeente aangewezen inzameldiensten, of op een door de gemeente aangewezen plaats. Eenmalig glas (geen statiegeld) dient in de geplaatste glasbakken te worden gedeponeerd. Vlakglas (van ruiten) mag niet in de glasbakken maar kan bij de gemeentewerf aan de Moestuin worden afgegeven. De glasbak vindt u  op de hoek van de Genestetlaan/Rosendaalselaan.

Informatie

Informatie kan worden verkregen bij dhr. H. Jacobsen, Cluster Openbare werken, tel.nr.: 026 - 38 43 675.