Regels bouwen en verbouwen

Als u wilt gaan (ver)bouwen in Rozendaal krijgt u met verschillende wetten en regels te maken.

Toetsing aan het bestemmingsplan

In het gemeentelijke bestemmingsplan kunt u zien of het op de betreffende locatie is toegestaan om te (ver)bouwen en aan welke bouw- en gebruiksregels u moet voldoen. Meer informatie hierover vindt u bij bestemmingsplannen

Vergunning nodig?

Met de vergunningcheck bij het Omgevingsloket online ziet u direct of u een vergunning voor uw activiteiten dient aan te vragen. Bij omgevingsvergunning vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure, proceduretijd en kosten

Toetsingskader

De gemeente toetst een aanvraag voor bouwen aan landelijke en gemeentelijke regelgeving. Naast het eerder genoemde bestemmingsplan wordt uw aanvraag o.a. getoetst aan het bouwbesluit, de bouwverordening, de welstandsnota en eventueel de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rozendaal en het Exploitatieplan

Vergunningvrij bouwen

Het kan ook zijn dat u voor uw bouwplan geen vergunning nodig heeft. Alle vergunningsvrije situaties staan in het landelijke Besluit Omgevingsrecht, Bijlage II. Valt uw bouwplan niet in de daar genoemde categorieën of spelregels? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen op www.omgevingsloket.nl

Vergunningvrij betekent niet regelvrij

De regels uit het Bouwbesluit 2012, de gemeentelijke bouwverordening en uit het burenrecht (Burgerlijk Wetboek boek 5) gelden wel

Waar kan ik met vragen terecht?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Berendsen van de Cluster Openbare Werken, telefoonnummer: 026 - 38 43 662