Inzage bouwdossier

Informatie over het opvragen van stukken uit het bouwarchief.

Lopende vergunningaanvraag

Het inzien van bouwstukken van een lopende (omgevings)vergunningaanvraag is gratis. U kunt deze alleen inzien op het gemeentehuis in De Steeg. Indien mogelijk kunnen wij u ook de bouwstukken digitaal toezenden.

Bouwarchief

Wilt u bouwtekeningen of constructiegegevens van uw pand in Rozendaal inzien? Gaat u verbouwen en heeft u bouwgegevens over uw pand nodig? Deze zijn mogelijk aanwezig in het bouwarchief.

Kosten

Het inzien van bouwtekeningen is gratis. Van bouwtekeningen, die in verband met het aanvragen van een vergunning ter inzage liggen, kunnen kopieën worden gemaakt. Dit geldt voor lopende vergunningaanvragen en gegevens uit het bouwarchief. Hier zijn kosten aan verbonden, deze kunt u terugvinden in de legestabel

Vragen

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Berendsen, Cluster Openbare Werken, telefoonnummer: 026 - 38 43 662.