Bodemonderzoek

Bodeminformatie en -beleid en regels voor bodemgebruik en -sanering.

Regelmatig moet bij de aanvraag van een omgevingsvergunning bodemonderzoek worden gedaan. Maar ook als u een woning of perceel wilt kopen kan de hypotheekverstrekker of notaris hier om vragen. Alle bekende bodeminformatie kunt u opvragen via het Bodemloket Rheden: bodemloket@rheden.nl. Wij kunnen antwoord geven op de volgende vragen:

  • is er eerder bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel?
  • zijn er in het verleden activiteiten geweest die mogelijk de bodem hebben vervuild?
  • ligt er een (ondergrondse) tank of heeft die er ooit gelegen?

Uitgebreide informatie over bodembeleid en bodemsanering vindt u op de website van de Provincie Gelderland. Zorg ervoor dat u met een erkend bodemonderzoeker in zee gaat. Op de pagina Bodemkwaliteit en grondverzet staat meer informatie voor aannemers, makelaars en andere professionals.

Vragen

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Berendsen, Cluster Openbare Werken, telefoonnummer: 026 - 38 43 662