Aanlijnen honden

In de Algemene Plaatselijke Verordening van Rozendaal staan regels met betrekking tot het aanlijnen (uitlaten) van honden.

Ingevolge artikel 2.57 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rozendaal is het de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

  • binnen de bebouwde kom op de weg of openbaar water zonder dat die hond aangelijnd is
  • op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door burgemeester en wethouders aangewezen plaats
  • op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een door middel van tatoeage aangebracht identificatiemerk, die de eigenaar of houder duidelijk doen kennen

Kosten

Overtreding van het hierboven genoemde verbod kan met een geldboete van de eerste categorie (artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht) worden bestraft.
 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. H. Jacobsen, cluster Openbare werken, op telefoonnummer 026 - 38 43 675
 
Foto: bord Rozendaalse Bos, alleen toegang met aangelijnde honden
 

Losloopgebieden

Wilt u weten waar uw hond wèl los mag lopen? Neem dan eens een kijkje op de website van Natuurmonumenten of kijk op het overzicht loslopgebieden van de gemeente Rheden.

Foto: bord Rozendaalse Veld, losloop gebied honden