Openbare Ruimte

 • Afvalkalender 2022 Rozendaal

  13 december 2021, pdf, 181kB
 • Afvalcontainers

  Een afvalcontainer is een door de gemeente verstrekt hulpmiddel waarin huisvuil verzameld kan worden.

 • Asbest

  Asbest (niet bedrijfsmatig) kan in dubbel plastic en voldoende dichtgeplakt worden aangeboden op de gemeentewerf op de laatste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur.

 • Bouwen, verbouwen, milieu

 • Glasinzameling

  Lege potten en flessen kunt u zelf brengen naar de glasbak op de hoek van de Genestetlaan/Rosendaalselaan (hier s.v.p. geen doppen, gloeilampen of tl-buizen in doen; zie afvalkalender.)

 • Grofvuil

  Het ophalen van grof huishoudelijk afval gebeurt op iedere eerste woensdag van de maand. Het ophalen van grof tuinafval gebeurt op iedere derde woensdag van de maand.

 • Huishoudelijk afval

  Huishoudelijk afval is een verzamelbegrip voor diverse soorten afval afkomstig uit een particulier huishouden, bijvoorbeeld groente-, fruit- en tuinafval, oud papier, kleding, glas, klein gevaarlijk afval, asbest, snoeihout, bouw- en sloopafval, wit- en bruingoed.

 • Klein Chemisch Afval (KCA)

  Het Klein Chemisch afval kan uitsluitend aangeboden worden op de gemeentewerf. De gemeentewerf is elke laatste zaterdag van de maand geopend van 9.30 uur tot 12.00 uur.

 • Ongediertebestrijding

  Ongediertebestrijding is het voorkomen of beperken van overlast en gevaar voor de volksgezondheid door een dierenplaag.

 • Onkruidbestrijding

  Onkruidbestrijding is het bestrijden van een veelal als ongewenst ervaren begroeiing in het openbaar gebied.

 • Japanse duizendknoop

  pdf, 415kB

  In de hele gemeente is op verschillende plekken Japanse duizendknoop gesignaleerd en wij willen deze samen met u bestrijden.

 • Oud papier

  Op iedere zaterdag van 9.30 uur tot 11.30 uur staat op de locatie de Moestuin (parkeerplaats bij de Kerk) een container waar u uw oud papier kunt inleveren.

 • Rioolaansluiting

  Een rioolaansluiting is een door de gemeente tot stand gebrachte aansluiting van een perceel op de gemeentelijke riolering.

 • Rioolontstopping

  Rioolontstopping is het vrijmaken van het gemeentelijk riool, wanneer er een verstopping is opgetreden.

 • Defecte straatverlichting

  Is de straatverlichting in uw straat defect? Meldt dit aan de gemeente.

 • Inrit aanleg

  De aanleg door de gemeente van een verbinding tussen een particulier terrein en de openbare weg, die geschikt is voor gebruik door gemotoriseerd verkeer.

 • Inritvergunning (uitwegvergunning)

  Als u als burger, bedrijf of instelling gebruik wilt maken van een uitweg op de openbare weg, moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen.

 • Kapvergunning en kapverbod

  Voor het vellen van een boom of houtopstand heeft u een kapvergunning nodig. Onder het vellen van een boom wordt verstaan het rooien, kappen, verplanten en het fors snoeien welke tot de dood, ernstige beschadiging of ernstige ontsiering van de boom of houtopstand kan leiden.

 • Aanlijnen honden

  In de Algemene Plaatselijke Verordening van Rozendaal staan regels met betrekking tot het aanlijnen (uitlaten) van honden.