Reactie college van B&W

Burgemeester Ester Weststeijn: “Het onvoorstelbare is gebeurd: oorlog in een land zo dichtbij.

Het maakt mij, en u vast ook, verdrietig, onmachtig en bezorgd voor wat nog komen gaat. Rozendaal wil graag helpen waar dat kan. We hebben enkele instellingen en organisaties binnen onze gemeentegrenzen onder voorwaarden bereid gevonden om kortdurende kleinschalige crisisnoodopvang te bieden. Daarvan hoeft vooralsnog geen gebruik te worden gemaakt, omdat er inmiddels in onze regio grotere en betere voorzieningen gevonden zijn. Maar het toont wel dat met de groei van de crisis meteen ook een enorme bereidheid bij Rozendalers ontstaat om te helpen. Ik ben daar ontzettend trots op. Er ontstaan inzamelacties voor hulpgoederen, voedsel en medicijnen, ook bij ons. Mensen halen met een bus Oekraïners op aan de grens van Polen. Sommigen nemen vluchtelingen in hun eigen huis op. Sommigen van u nemen contact met de gemeente op en vragen wat ze kunnen doen. Ons advies is dat we het beste kunnen helpen via organisaties die daar veel ervaring mee hebben: Giro555, Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis. Informatie over de situatie rondom Oekraïne en de gevolgen voor ons vindt u op deze pagina.”