Geld doneren via lokale acties

Naast Giro 555 zien we ook andere acties ontstaan om geld in te zamelen.

Vaak uit een goed hart, maar soms ook niet. Als u de initiatiefnemers kent, is dit natuurlijk ook een goede route. Hou wel een gezond wantrouwen: er springen ook malafide types op in die om geld vragen. Een onhandig geformuleerd, niet ondertekend briefje in de brievenbus, met een onbekend rekeningnummer om uw donatie op te storten: als het niet pluis voelt, niet doen!