Medische zorg voor vluchtelingen

Vluchtelingen die bij een gastgezin worden opgevangen, kunnen voor medische zorg terecht bij de huisarts van het gastgezin.

Een vluchteling zonder medische reisverzekering valt onder de regeling onverzekerden. Dat betekent dat acuut noodzakelijk zorg door het Centraal Administratie Kantoor wordt betaald.