Kinderopvang en LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen)

De rijksoverheid zorgt voor de wetgeving en kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Bij “kinderopvang” kunt u, behalve aan kinderdagverblijven, ook denken aan gastouderbureaus, buitenschoolse opvang en voorzieningen voor gastouderopvang (“gastouders”). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen.

Toezicht

Een Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) voert namens gemeenten het toezicht uit op alle vormen van kinderopvang. In onze regio, Arnhem en omstreken, wordt het toezicht uitgevoerd door de GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM).

Handhaving

De gemeenten stellen een Handhavingsbeleid vast, beslissen op de inspectierapporten van de GGD, voeren de handhaving uit en zijn eindverantwoordelijk. Het Handhavingbeleid van de gemeente Rozendaal vindt u ook op deze website. Op het grondgebied van de gemeente Rozendaal vindt u een peuterspeelzaal en een aantal voorzieningen voor gastouderopvang. Deze kunt u allemaal vinden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Aanvragen, registratie in het LRKP

Sinds augustus 2015 heeft de gemeente Rozendaal de uitvoering van de kinderopvang uitbesteed aan de gemeente Rheden. Dit betekent dat u, als u een voorziening voor kinderopvang wilt beginnen in Rozendaal, contact moet opnemen met de gemeente Rheden. Voor algemene vragen of voor vragen over de samenwerking met de gemeente Rheden, kunt u terecht bij mevrouw M. Jansma van de gemeente Rozendaal, tel.: 026 - 38 43 664, email: m.jansma@rozendaal.nl

Mevrouw Goedings van de gemeente Rheden is de contactambtenaar voor “aanmeldingen voor nieuwe voorzieningen en mutaties”. U kunt een nieuwe kinderopvangvoorziening, bij voorkeur digitaal, aanmelden via email: s.goedings@rheden.nl
Ook mutaties kunt u aan haar doorgeven.

U kunt u de informatie ook per post versturen:
Kinderopvang Rozendaal t.a.v. mevrouw S. Goedings
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG.

Meer informatie

Gerelateerde artikelen op deze website