Herziene Nadere regels peuteropvang 2020

Op 28 juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal de Herziene Nadere regels Peuteropvang gemeente Rozendaal 2020 vastgesteld.

Toelichting

De Nadere regels peuteropvang maken het ouders die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag, financieel mogelijk hun kind(eren) bij de peuteropvang onder te brengen. De peuteropvang brengt deze ouders een lager tarief in rekening en krijgt via de gemeente een tegemoetkoming voor de inkomsten die zij daardoor misloopt. Ook ouders met kinderen die in aanmerking komen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) kunnen onder deze Nadere regels vallen. Vanaf 1 augustus 2020 zijn wij als gemeente wettelijk verplicht om peuters die in aanmerking komen voor VVE, jaarlijks 960 uur VVE aan te bieden. Dit betekent dat het aantal uur per week verhoogd wordt van 10,5 naar 16 uur. Daarom is het nodig de Nadere regels peuteropvang te herzien.

De Nadere regels gelden voor inwoners van Rozendaal. Zij hebben ook betrekking op Rozendaalse kinderen die peuteropvang buiten Rozendaal bezoeken. De aanvraag voor een toeslag doet u als ouder niet zelf. De peuteropvangorganisatie vraagt de toeslag namens u aan bij de gemeente. Om deze aanvraag te doen, heeft de organisatie gegevens van u nodig zoals uw inkomensgegevens.

Bekendmaking

De Herziene Nadere regels Peuteropvang gemeente Rozendaal 2020 zijn bekendgemaakt in het Gemeenteblad Rozendaal 2020- 199593 d.d. 4 augustus 2020. U kunt deze nadere regels ook inzien.

Ter inzage legging

De Nadere regels peuteropvang gemeente Rozendaal 2020 liggen gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis. Een ieder kan op zijn of haar verzoek een afschrift krijgen van het document. Voor inlichtingen: tel. 026- 38 43 664 of email: m.jansma@rozendaal.nl.


 “In de Roos” nr. 14-2020 d.d. 28 augustus 2020