Verlenging inschrijftermijn Winst uit je woning

Lees hier meer over de verlenging van de inschrijftermijn

Begin februari zijn we in Rozendaal gestart met een gezamenlijke advies- en inkoopactie voor isolatiemaatregelen, isolerend glas en zonnepanelen. Met deze actie helpt de gemeente woningeigenaren om maatregelen te treffen die de energierekening verlagen en het huis comfortabeler maken. Afgelopen maanden hebben al ruim 110 inwoners zich ingeschreven. De eerste 30 offertes zijn de deur uit. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot 31 mei vrijblijvend inschrijven op deze website
 
Meeste aanvragen voor zonnepanelen
Inmiddels hebben 95 woningeigenaren offertes ontvangen voor zonnepanelen. De zonnepanelen zijn populair omdat de prijzen van zonnepanelen de afgelopen jaren sterk zijn gedaald. Een groot extra voordeel is dat woningeigenaren de btw op de aanschaf terugkrijgen van de Belastingdienst. Dat scheelt bijna 21% op de prijs. Deelnemers aan de gezamenlijke inkoopactie verdienen de zonnepanelen in 6 tot 8 jaar terug. Na die tijd wordt nog ruim 20 jaar geprofiteerd van gratis groene stroom van eigen dak.
Naast zonnepanelen zijn woningeigenaren ook geïnteresseerd in mogelijke isolatiemaatregelen. Inmiddels zijn al 33 woningeigenaren voorzien van een onafhankelijk advies aan huis. Tijdens deze adviezen wordt in de spouwmuur en de kruipruimte onderzocht welke isolatiemaatregelen mogelijk zijn. Na deze opnames ontvangen de eigenaren de offertes vrijblijvend op maat vanuit de inkoopactie. 
 
Extra interessant met gemeentelijke subsidie
Woningeigenaren in Rozendaal kunnen met ingang van 1 januari 2020 bij de gemeente subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen in de woning. De regeling is bedoeld voor eigenaren van een koopwoning in de gemeente. De subsidie is beschikbaar voor onder meer zonnepanelen, isolatie en glas. Voorwaarde is dat de investering minstens € 1000 is. De subsidie bedraagt 33% van de totale investering, tot maximaal € 1000. De subsidieregeling heeft in beginsel een looptijd tot en met 31 december 2020. In de tweede helft van 2020 evalueren we en wordt bezien of de looptijd wordt verlengd.
 
Veilig adviseren én uitvoeren in ‘corona tijd’
De adviezen worden veilig uitgevoerd volgens de richtlijnen het RIVM. Een adviseur is voornamelijk buiten (voor de spouwmuur) en in de kruipruimte (voor de vloer). De adviseurs richten zich voornamelijk op de technische opnames en vermijden het contact met inwoners. Overleg vindt plaats buiten de woning en op gepaste afstand.
Woningeigenaren bepalen zelf wanneer ze de maatregelen uitgevoerd wensen te hebben. Het aanbrengen van zonnepanelen en spouwmuurisolatie vindt vrijwel volledig van buitenaf plaats.
Vloerisolatie wordt aangebracht vanuit de kruipruimte van de woning.
 
Inschrijvingstermijn verlengd tot 31 mei
De gemeente Rozendaal wil met deze actie zoveel mogelijk woningeigenaren helpen de energielasten te verlagen én de CO2 emissie in de gemeente terug te dringen. De oorspronkelijke inschrijvingstermijn van 31 maart is door de huidige situatie rond het ‘corona-virus’ naar de achtergrond geschoven. Om toch iedereen in de gelegenheid te stellen om nog mee te doen aan deze actie is daarom de inschrijvingstermijn verlengd tot 31 mei. Bewoners met vragen bellen met de servicedesk van Winst uit je woning op: 023-5836936. Vrijblijvend inschrijven voor de actie Winst uit je woning kan tot 31 mei via deze website.