Subsidieregeling Energietransitie

De Subsidieregeling Energietransitie bestaande woningen Rozendaal.

Op 10 december 2019 heeft de raad de Subsidieregeling Energietransitie bestaande woningen Rozendaal vastgesteld.

Toelichting

De gemeente wil in 2050 energieneutraal zijn. Daarvoor is in september 2018 de Koersnotitie Rozendaal energieneutraal 2050 vastgesteld. Aanvullend is de bijbehorende Uitvoeringsagenda Rozendaal Energieneutraal 2050, begin juli 2019 vastgesteld. Binnen dit meerjaren uitvoeringsprogramma zet de gemeente zich actief in om bewustwording en energiebesparing bij bewoners te stimuleren. Er ligt een doelstelling om binnen deze bestuursperiode jaarlijks minimaal 10 woningen van particuliere huiseigenaren te verduurzamen. De voorliggende subsidieregeling stimuleert en ondersteunt particuliere huiseigenaren om te investeren en energie-efficiency van hun woningen ( zowel energiebesparing als opwekking duurzame energie). De subsidieregeling loopt ook in 2021 door.

Bekendmaking

De bekendmaking van de Subsidieregeling Energietransitie bestaande woningen Rozendaal vindt binnenkort plaats in het elektronisch gemeenteblad Rozendaal, te bereiken via www.overheid.nl onder “Beleid en regelgeving”. De regeling wordt ook geplaatst op de gemeentelijke website www.rozendaal.nl  bij “verordeningen”. Hier kunt u het bestand ook downloaden.

Ter inzage legging

De Subsidieregeling Energietransitie bestaande woningen Rozendaal ligt gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis. Een ieder kan op zijn of haar verzoek een afschrift krijgen van het document. Voor inlichtingen: tel. 026- 38 43 666 of email: h.jacobsen@rozendaal.nl