Publicaties kennisgevingen augustus 2022

Publicaties van ons beleid en alle andere typen kennisgevingen als (aanvragen om een) omgevingsvergunning, evenementenvergunning en drank- en horecavergunning staan ook op de website www.overheid.nl.

Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Omgevingsvergunning Flugi van Aspermontlaan 5

Omschrijving: plaatsing van een warmtepompinstallatie aan de woning.
Locatie: Flugi van Aspermontlaan 5
Verzenddatum: 18 augustus 2022

Omgevingsvergunning Kraijesteijnlaan 21

Omschrijving: plaatsing van een airco-installatie aan de woning.
Locatie: Kraijesteijnlaan 21
Verzenddatum: 18 augustus 2022

Bezwaar

Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de verzenddatum gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Iedere belanghebbende, die door een van de verleende vergunningen en/of ontheffing rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum respectievelijk de datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-384 36 66). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.