Militaire oefening donderdag 29 september 2022

Op donderdag 29 september 2022 tussen 06.00 en 12.00 uur zal er een militaire oefening plaatsvinden in en rondom Rozendaal.

Op donderdag 29 sept 2022 zijn in de rood omlijnde gebieden grondtroepen actief als doelvoorstelling voor de gevechtshelikopters tussen 06.00 en 12.00 uur.

Doel / omschrijving van de oefening:

  • De helikopterbemanningen worden getraind in het opsporen van doelen. Hierbij wordt ook laag gevlogen
  • Grondtroepen treden op als doelvoorstelling. Zij maken gebruik van 4 gepantserde rupsvoertuigen (zie foto)
  • Deze doelvoorstellingen bevinden zich op verschillende locaties in het gebied (zie bijlage). De helikopters dienen deze doelen op te sporen
  • Op de militaire oefenterreinen Edese Heide en Ginkelse Heide (gemeente Ede) wordt een Forward Arming and Refuelling Point (FARP) ingericht. De helikopters worden hier van brandstof voorzien

De oefenende eenheid zal:

  • In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen
  • Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt wordt
  • Alles er aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen
  • Er wordt niet gegraven of gebruik gemaakt van (oefen)munitie

Inzet defensiehelikopters:

Bij deze oefening worden laag vliegende helikopters ingezet. Dit zal voor omstanders en omwonenden te zien en te horen zijn.

Informatie vliegbewegingen en geluidhinderklachten:

Meer informatie over vliegbewegingen is te vinden op internet of op NOS teletekst pagina 766.

Klachten indienen kunt u online. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is het gratis telefoonnummer 0800 – 02 26 033 bereikbaar.

Schaderegeling

Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims

Postbus 90004

3509 AA Utrecht

Telefoon 030 – 21 80 420

E-mail: Jdvclaims@mindef.nl