Dienstverlening Liander

Lees hier meer over de levering van gas en elektriciteit

Dienstverlening Liander (gas en elektriciteit)
Het zijn bijzondere tijden in Nederland. Voor u als gemeente, voor uw inwoners en ook voor Liander (netbeheerder gas en elektricieit). Door het coronavirus werken veel mensen thuis en zijn we met z’n allen meer dan ooit afhankelijk dat de huizen warm zijn en er stroom is. Niet voor niets heeft de rijksoverheid de energiesector aangewezen als een vitale sector. Wat er ook gebeurt, de energievoorziening moet in stand blijven. Al het noodzakelijke werk dat Liander kan doen blijven ze daarom doen.
Niet urgente werkzaamheden uitgesteld
Samen met de andere netbeheerders is door Liander besloten bij klanten thuis tot 6 april alléén spoedeisende werkzaamheden te verrichten. Niet urgente werkzaamheden waarbij sprake is van direct contact met klanten, zijn daarom stilgelegd.
Wat doet Liander wel?
Uiteraard blijven de monteurs van Liander aan het werk om gas- of stroomstoringen op te lossen: 24 uur per dag. Ook blijven ze het energienet onderhouden. Juist om storingen te voorkomen.
Liander realiseert zich dat dit tot onbegrip kan leiden bij inwoners. Wanneer Liander aan het energienet werkt, kan het namelijk zijn dat inwoners tijdelijk zonder stroom zitten. Liander probeert via zijn communicatiekanalen en via social media bewoners zo goed mogelijk te informeren over deze werkzaamheden. Daarin legt Liander we uit waarom ze - uitgerekend nu - werkzaamheden uitvoeren. Liander hoopt zo begrip te krijgen dat de monteurs aan het werk moeten om de energievoorziening voor iedereen te waarborgen.
Kijk voor meer informatie op de website van Liander.
 
Geplaatst: 24 maart 2020