Boodschap van burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders steken inwoners een hart onder de riem.

Rozendaal, maandag 16 maart 2020
 
Geachte, beste, inwoners van Rozendaal,

Het is een rare tijd door het coronavirus. Velen van ons werken voor zover mogelijk noodgedwongen thuis. Velen van ons jongleren met de opvang van kinderen die niet naar school of opvang kunnen. We zeggen feestjes af, ook in kleinere gezelschappen, en schrappen sociale bezoekjes. Geplande evenementen gaan niet door, het etentje in een restaurant moet wachten.
 
Help elkaar!Als ik me beperk tot onze gemeentegrenzen lijken de gevolgen misschien beperkt: we hebben weinig horeca en bedrijfsleven en het aantal evenementen waar veel mensen op af komen is altijd al relatief beperkt. Dat past bij onze rustige woongemeente. Maar úw leven, dat zich ongetwijfeld ook voor een groot deel buiten onze gemeentegrenzen afspeelt, is nu echt anders geworden. Het vraagt veel van ons allemaal. Voor u als ondernemer, of u nu in of buiten onze gemeentegrenzen actief bent, kunnen de gevolgen groot zijn. Dat besef ik me en ik voel met u mee. Rozendaal is een hechte gemeenschap, met mensen die naar elkaar omkijken. Ik hoop dat we dat ook de komende weken in praktijk brengen. Zijn er mensen in uw omgeving die ouder zijn, of die om andere redenen in een risicogroep vallen? Helpt u elkaar dan zo veel mogelijk. Doe de boodschappen voor een ander, haal een medicijn op bij de apotheek, of bel gewoon eens met elkaar om te kijken of er nog iets nodig is. We willen hier vanuit de gemeente graag bij helpen. Lees daarover de oproep elders in deze In de Roos.
 
Hart onder de riem
Voor alle Rozendalers die in de zorg werken, het onderwijs, bij brandweer of politie, of bij-voorbeeld in het openbaar vervoer of een supermarkt: zij werken door, in sommige beroeps-groepen flink harder dan daarvoor. We weten dat een aardig aantal van de Rozendalers in de zorg werkt, onder andere in de ziekenhuizen in onze regio. Deze mensen zijn keihard aan het werk. Mijn complimenten en grote dank gaat uit naar u. Ik wil u langs deze weg een hart on-der de riem steken en ontzettend bedanken voor uw werk. Ik hoop dat u het applaus dat dins-dagavond 17 maart om 20.00 uur voor u klonk heeft kunnen horen.
 
 
Evenementen, horeca en school
De scholen en kinderopvang in onze gemeente – Het Rhedens, IKC Dorpsschool inclusief Puck & Co – zijn in ieder geval tot 6 april gesloten. Voor Kasteel Rosendael en restaurant The Hunting Lodge geldt hetzelfde. Evenementen zoals de actie van onze kinderburgemeester tijdens de landelijke ‘Opschoondag’ op 21 maart gaan niet door. Dit geldt ook voor alle activi-teiten in de Kerk van Rozendaal. Kerkdiensten vervallen. Geplande concerten en andere acti-viteiten van de ‘Vrienden van de Kerk van Rozendaal’ zijn afgelast en worden indien moge-lijk later overnieuw gepland. Ook de wekelijkse ontmoetingsochtenden in de Serre op de woensdagen gaan niet door. De pop-up expositie Duurzaamheid in de Torckschool sluit helaas voorlopig de deuren.
Vooralsnog gelden alle maatregelen landelijk tot 6 april. We zien dat sommigen er voor kiezen om ook activiteiten ná 6 april te annuleren. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Bevrijdingsconcert van onze Koninklijke Rosendaalsche Kapel op 17 april in Openluchttheater De Pinkenberg: dat gaat niet door. Alle activiteiten van onze Oranjevereniging en de stichting Velp voor Oranje in Rozendaal en/of Velp rondom 75-jaar vrijheid in het weekend van 17-18-19 april zijn eveneens geannuleerd.
Ik besef dat het gaat om activiteiten waar vrijwilligers vaak al vele uren werk in gestoken heb-ben. Evenementen waar u en ik naartoe leven. De beslissing om te stoppen is geen gemakkelij-ke. Het afgelasten van unieke evenementen zoals die rond 75-jaar bevrijding gaat mij aan het hart, maar ik heb alle begrip voor de keuze. 
Als de situatie verandert, of als we bijzonderheden te melden hebben, informeren we u via onze website en via de volgende In de Roos. Heeft u vragen over een specifieke activiteit of bijeenkomst? Benadert u dan de organisator, of de gemeente via gemeente@rozendaal.nl.
 
Gemeentelijke dienstverlening
De gemeentelijke organisatie werkt door, maar zo veel mogelijk thuis. Overleggen doen we zo veel mogelijk digitaal en telefonisch. We proberen ‘als normaal’ ons werk te doen, maar door-dat niet iedereen op de normale tijden en de normale manier aanwezig is, kan het in sommige gevallen wel iets langer duren voor u een reactie krijgt. Sommige zaken verplaatsen we. Zo bezoek ik de komende weken bijvoorbeeld geen jubilerende bruidsparen. Heeft u vragen over gemeentelijke diensten? Vanzelfsprekend kunt u via e-mail en telefoon bij ons terecht.
 
Burgerzaken
De balie Burgerzaken blijft op de normale openingstijden bezet. Er worden extra hygiëne-maatregelen in acht genomen. Wel vragen we u om uw zaken zo veel mogelijk telefonisch of via e-mail te regelen en om de bezoeken aan onze balie Burgerzaken die geen haast hebben uit te stellen.
 
Neem de maatregelen in acht!
In onze gemeente was aan het begin van deze week één bekend/officieel geval van besmetting met het coronavirus. Ik heb de patiënt in kwestie, die gelukkig aan de beterende hand is, tele-fonisch gesproken en alle sterkte en beterschap gewenst namens het gemeentebestuur. Echter: vanaf deze week worden alleen zorgverleners en mensen in kwetsbare groepen nog getest. Waar voorheen burgemeesters nog geïnformeerd werden over ieder individueel geval in de eigen gemeente, gebeurt dit nu alleen nog in ernstige en uitzonderlijke gevallen. Ik – en u – hebben dus geen nauwkeurige informatie meer over het aantal besmettingen. Maar veel be-langrijker dan de aantallen vind ik de personen áchter de getallen. Als u ziek thuis bent, wens ik u enorm veel beterschap.
Laten we er met elkaar voor zorgen dat de besmettingen in onze omgeving zich zo min moge-lijk uitbreiden. Dat kan door met elkaar alle maatregelen in acht te nemen die de rijksoverheid heeft opgesteld. Blijf thuis als u verkouden bent (hoesten, niesen, neusverkoudheid, keelpijn etc.) en/of koorts hebt. Beperk uw sociale contacten ook als u zich gezond voelt. Beperk in het bijzonder bezoeken aan mensen met een kwetsbare gezondheid. Werk waar mogelijk thuis. Houdt in het openbaar waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar, bijvoorbeeld bij het bood-schappen doen. Neem deze maatregelen niet te licht op en hou u er aan, ook al is dit moeilijk, vervelend en onpraktisch! Het is nodig, vooral om deze pandemie ‘gecontroleerd’ te laten ver-lopen de druk op onze gezondheidszorg beheersbaar te houden.
 
Meer informatie nodig?
Over het coronavirus is nog veel onbekend. Verder onderzoek is nodig. We weten wel dat het overgrote merendeel van de mensen die het virus heeft opgelopen gelukkig goed herstelt. Dat geeft een zekere gerustheid, in deze tijd van ongerustheid. In deze tijd zijn social media mogelijk meer een zegen dan ooit, omdat we op deze manier contact met elkaar kunnen houden. Maar het leidt ook tot spookverhalen die de ongerustheid nodeloos verhogen. De informatie die wij, als gemeente, volgen is die van de rijksoverheid en het RIVM en onze eigen GGD en veiligheidsregio. Kijkt u op deze sites als u meer wilt weten. Op onze eigen website delen we actuele informatie. Houd onze site dus de komende tijd in de gaten!
 
IIn mijn schrijven aan u via In de Roos gebruik ik vaak woorden als ‘ik zie u daar graag’, ‘tot ziens’ en ‘ik zie er naar uit u te ontmoeten’. Dat blijft zo. Maar nu even niet. Ik haal het alle-maal in zodra het kan!
 
Mede namens de wethouders Marieke Albricht en Anton Logemann,
Ester Weststeijn
Burgemeester
 
Geplaatst: 24 maart 2020