Boodschap van burgemeester en wethouders

Brief aan de inwoners van Rozendaal, d.d. 1 oktober 2020

Geachte, beste, inwoners van Rozendaal,

Last(ig)

Heeft u er last van? Last van het feit dat we met z’n allen weer een stap terug hebben moeten doen? Sinds de persconferentie van het Kabinet van 28 september, en het mondkapjesadvies dat daar later bij kwam, staan we weer op scherp: horeca om 22.00 uur dicht, niet meer dan 30 perso-nen in restaurant of theater, niet meer dan vier personen samen aan een tafeltje, niet meer naar je zoon of dochter kijken op het sportveld, sportkantines dicht, thuis niet meer dan drie gasten op bezoek en we blijven thuiswerken.

Eerlijk gezegd heb ik er zelf wel ‘last’ van gehad de eerste dagen na de nieuwe regels. Want ja, er kwam in de zomer weer enige ontspanning na de intelligente lockdown. We konden weer méér, op pad, samen. Ik zag de wethouders tijdens de collegevergaderingen weer ‘in het echt’, in plaats van alleen achter een computerscherm. Ook de gemeenteraadsvergadering in juli was weer in on-ze eigen raadszaal. Met altijd die anderhalve meter afstand, dat natuurlijk wel. En nu? Nu voelt het een beetje als terug naar af. Ik besef me terdege dat ik behoor tot de groep mensen die er alleen maar in praktische zin last van heeft. Het is voor mij niet meer dan ‘lastig’. Hoe anders is dat voor sommige zelfstandige ondernemers, voor bedrijven, voor de horeca en evenementenbranche, en voor mensen die werken in een verpleeghuis, de thuiszorg of een ziekenhuis. Daar is het veel meer dan lastig. Daar staat behoud van je baan of van je bedrijf – of van je gezondheid – op het spel.

De maatregelen zijn in hun exacte uitleg en toepassing soms ook best lastig. Zo eenvoudig als ik het hierboven schrijf is het niet. Er zijn uitzonderingen op regel ‘maximaal 30’, bijvoorbeeld voor kerk-diensten en begrafenissen. Veiligheidsregio’s kunnen ontheffing verlenen voor het maximum in gebouwen die ‘van groot belang’ zijn voor de regio. Het maximum aantal personen mag ook wor-den losgelaten als er sprake is van doorstroom van bezoekers, zoals bijvoorbeeld in ons Kasteel Rosendael, maar wel onder voorwaarden. En de regel ‘maximaal vier personen in een gezelschap’ geldt niet voor kinderen en voor mensen die samen één huishouden vormen.

Blijf thuis en werk thuis

Wat ik echter wil benadrukken, is niet de exacte maatregel. Niet de exacte interpretatie. Niet de zin of de onzin. Wat werkelijk van belang is, is de noodzaak om de komende weken terughoudend te zijn in sociale contacten, hoe lastig en vervelend ook. Blijf zo veel mogelijk thuis, vermijd drukke plekken, werk thuis – dat is toch weer de ondertoon die u mag lezen in de nieuwe maatregelen. Veel te veel mensen in onze regio zijn besmet met het coronavirus. De cijfers lopen snel op, ook in de regio Gelderland-Midden, zij het minder dan in sommige andere delen van ons land. Door ons sociale leven tijdelijk weer drastisch in te perken, voorkomen we hopelijk een lange, donkere win-ter in lockdown met alle gevolgen van dien.

Tanden op elkaar!

Als we het samen doen, dan kunnen we het tij keren. Geen gebakkelei over nut en noodzaak van een specifieke regel, niet zoeken naar de mazen in de regels om tóch bij elkaar te kunnen komen, maar vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid zelf en samen de afweging maken of je jezelf en anderen risico wilt laten lopen. De tanden op elkaar, er komen betere tijden!

Ester Weststeijn
Burgemeester

Nog even dit…

Het dringende advies van het Kabinet om een mondkapje te dragen, geldt ook binnen ons gemeentehuis. Kunt u uw zaken met de gemeente niet digitaal of per telefoon afhandelen? Dan bent u, met mondkapje, hartelijk welkom in het gemeentehuis op de reguliere openingstijden. Heeft u geen mondkapje? Dan hebben wij er één voor u. Kom niet als u verkouden bent en/of koorts hebt.

Meer weten?

Op https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ vindt u informatie over de ontwikkeling van het co-ronavirus in Nederland, onze regio Gelderland-Midden en onze eigen gemeente. Op twee nieuwe besmettingsgevallen na eerder deze maand, zijn de cijfers voor onze gemeente tot nu toe gunstig. Specifiek nieuws voor onze gemeente vindt u op https://www.rozendaal.nl/Inwoners/Nieuws/Alles_over_het_coronavirus/Adviezen_en_actueel_nieuws. Daar vindt u ook de noodverordening voor onze regio, met daarin alle regels en uitzonderingen die per 29 september 2020 van kracht zijn.

Geplaatst d.d. 2 oktober 2020