Adviezen

Hier kunt u meer lezen over de adviezen omtrent het Coronavirus

Adviezen

Wat kan je zelf doen om verspreiding te voorkomen?

Als er in Nederland een landelijke uitbraak van een infectieziekte is, coördineert het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de bestrijding van de ziekte. Ook nu, bij de uitbraak van het nieuwe coronavirus COVID-19. Het RIVM werkt hierin samen met experts en vertegenwoordigers van verschillende organisaties.

Op de website van de RIVM staat de meest actuele informatie over de belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Onderstaande informatie is ontleend aan deze website (bij ‘Informatie als u zorg nodig heeft of zorg geeft’).

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel.

  • Blijf zoveel mogelijk thuis
  • Was uw handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van anderen.

Wat betekent afstand houden?

Afstand houden betekent dat u minstens 1,5 meter uit elkaar staat. Zo kunt u uzelf en anderen beschermen tegen infectie met het coronavirus. Door hoesten en niezen komen kleine druppeltjes met het coronavirus in de lucht. De druppels komen zelden verder dan 1,5 meter. Als u dichterbij staat, kunt u deze druppeltjes inademen en besmet raken. Als u deze afstand in acht neemt, kunt u nog boodschappen doen, wandelen, fietsen en eten afhalen.(Zie ook: veelgestelde vragen over afstand houden op de website van het RIVM.)

Wat zijn de symptomen van het coronavirus COVID-19?

De symptomen van het nieuwe coronavirus zijn koorts en luchtwegklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, kortademigheid en longontsteking.

Ik denk dat ik het nieuwe coronavirus heb. Wat moet ik doen?

Voor iedereen geldt:

  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts.
  • Mijd sociaal contact. U kunt ook geen bezoek ontvangen of op bezoek gaan en ook geen boodschappen doen.
  • Bel met de huisarts als de klachten verergeren (meer dan 38 graden koorts en moeite met ademhalen) en u medische hulp nodig heeft.
  • Als u zich beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten heeft gehad, bent u genezen. Dan kunt u anderen niet meer besmetten.

Voor meer informatie:
www.rivm.nl
www.rijksoverheid.nl

Bijgewerkt op 4 mei 2020