Aanpak drinkwatergebruik zomer 2022

Drinkwater niet meer vanzelfsprekend

Afgelopen weken zijn er verschillende berichten verschenen over de beschikbaarheid van drinkwater. Drinkwater staat onder druk. Het is daarom van belang dat we bewuster en duurzamer omgaan met drinkwater. We zetten dan ook structureel in op het vergroten van de bewustwording duurzaam drinkwatergebruik onder inwoners, ook in de zomer!

Bewustwording drinkwatergebruik inwoners zomer

Uit ervaring weten we dat op warme dagen het gemiddelde drinkwaterverbruik per persoon vele tientallen liters hoger ligt dan op een dag met normale temperaturen. Net als in voorgaande zomers proberen we met proactieve communicatie dit zomerse piekverbruik in drinkwater te verminderen. Samen met provincies, gemeenten en waterschappen geven we inwoners tips en adviezen om hun drinkwatergebruik tijdens warme dagen niet net zo hard te laten stijgen als de temperatuur. Dit doen we onder het motto ‘Met z’n allen wijs met water’. Eind juni is daarover een emailnieuwsbrief naar bijna 900.000 Vitens-klanten verstuurd en begin juli adverteren we in de regionale dagbladen en starten we een serie op social media. In augustus volgt opnieuw een communicatiemoment.

Langdurig warm en droog

Wanneer het langdurig warm en droog weer is merken wij dat het waterverbruik exponentieel toeneemt. Daarom heeft Vitens communicatie voorbereid die kan worden ingezet bij extreme warmte. Hiermee adviseren wij inwoners iets minder vrijblijvend om duurzaam om te gaan met drinkwater met als doel pieken in het drinkwaterverbruik te verminderen.  

Afbeelding: Wijs met drinkwater