WOZ-waarde

Er zijn diverse bedrijven met de slogan “WOZ-waarde te hoog ? Wij maken gratis bezwaar voor u !” actief

Misschien hebt u er wel eens iets over gelezen, bij voorbeeld op het internet of in een reclamefolder. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk ?

Informeel contact over woz-waarde

De gemeente heeft de woz-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vastgesteld. Als u het niet met de waarde eens bent hopen wij dat u contact met ons opneemt. Een aantal mensen heeft dat al gedaan. De gemeente wil net als u graag dat de woz-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Als blijkt dat er een fout is gemaakt bij het vaststellen van uw woz-waarde passen we deze graag voor u aan. Gratis.

Formeel bezwaar

Komt u er ambtshalve niet uit, dan kan formeel bezwaar worden gemaakt via de digitale belastingbalie (of bij de heffingsambtenaar). Het bezwaar dient binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking/aanslag gemeentelijke heffingen te worden ingediend. Bezwaar maken is altijd gratis, en u heeft er maar heel zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. En dat is prettig, want die bureaus zeggen wel dat ze voor u gratis zijn, maar dat klopt niet helemaal. Hoe zit dat ?

No-cure no-pay bedrijf leidt tot hogere OZB in de toekomst

Als u een bedrijf (bureau of makelaar) namens u bezwaar laat maken, machtigt u dit bedrijf om de onkostenvergoeding te incasseren die de gemeente bij gegrondverklaring moet uitbetalen. Die onkostenvergoeding is genormeerd, en zo hoog dat de no-cure no-pay bedrijven ervan kunnen bestaan. Hun boterham is dus de onkostenvergoeding die de gemeente aan hen moet uitbetalen omdat u een bedrijf heeft ingeschakeld. De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal dit uiteindelijk weer moeten verrekenen in de tarieven. Uiteindelijk betaalt u dus wel een prijs voor het bedrijf dat u inhuurt. En dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken is altijd gratis.

Vragen

Heeft u nog vragen? Belt u dan met de medewerkers van de afdeling belastingen. En doet u dat vooral ook als u vragen of twijfels heeft over uw woz-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. Wij helpen u graag en altijd gratis!

WOZ waarde opvragen

U kunt de woz-waarde van uw woning van de laatste paar jaar vinden op deze site.