Afvalstoffenheffing

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Voor de kosten welke de gemeente hiervoor maakt wordt afvalstoffenheffing in rekening gebracht.

Voorwaarden

Afvalstoffenheffing wordt geheven van elke gebruiker van een perceel (adres) waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. De heffing wordt per perceel (adres) in rekening gebracht, ongeacht het feit of gebruik gemaakt wordt van de vuilophaaldienst. Wel wordt rekening gehouden met het aantal bewoners. De heffing wordt u door middel van de aanslag gemeentelijke belastingen in rekening gebracht.

Aanvraag

De aanslag gemeentelijke belastingen wordt jaarlijks toegezonden.

Tarieven afvalstoffenheffing 2022 In Euro's
1 of twee personen € 251,-
Drie of meer personen

€ 283,-

Extra groene container € 50,-
Extra grijze container € 150,-

 

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar aantekenen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Rozendaal. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van de aanslag binnen zijn bij de gemeente. Uw bezwaarschrift dient in ieder geval gemotiveerd en ondertekend te zijn.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de belastingbalie op telefoonnummer 026 - 37 74 170.