Gemeentelijke belastingen en heffingen

 • Belastingbalie

  Hier kunt u alles omtrent gemeentelijke belastingen regelen en inzien.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

 • Hondenbelasting

  De gemeente Rozendaal heft geen hondenbelasting.

 • Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen

  Een kwijtschelding van de betaling van de gemeentelijke belastingen.

 • OZB (onroerende zaak belastingen)

  Van een eigenaar van een onroerende zaak wordt door de gemeente onroerende-zaak-belastingen (OZB) geheven.

 • Rioolrecht

  Het rioolrecht dient om de kosten te dekken, die het hebben en onderhouden van gemeentelijke riolering met zich meebrengt.

 • Toeristenbelasting

  In Rozendaal wordt geen toeristenbelasting geheven.

 • WOZ-beschikking

  Een voor bezwaar vatbare beschikking gericht aan de eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak, waarin de WOZ-waarde van de onroerende zaak wordt vastgesteld.De Wet WOZ heet voluit Wet waardering onroerende zaken.

 • WOZ-waarde

  Er zijn diverse bedrijven met de slogan “WOZ-waarde te hoog ? Wij maken gratis bezwaar voor u !” actief