Financiën

  • Betalingsregeling

    Indien u als burger of ondernemer niet aan uw betalingsverplichtingen ten opzichte van de gemeente kunt voldoen (gemeentelijke belastingen), dan kunt u bij de gemeente een verzoek indienen voor het treffen van een betalingsregeling.

  • Schadevergoeding bij nalatigheid gemeente

    Een vergoeding door de gemeente aan een burger voor schade als gevolg van nalatigheid van de gemeente.