Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024

Op dinsdag 3 november 2020 wordt het voorstel vaststelling van de programmabegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 voorgelegd aan de gemeenteraad van Rozendaal. Voor begroting klik hieronder

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024’, pdf, 1MB