Werkgroep: thema duurzaam wonen

De Werkgroep Duurzaam Rozendaal

De Werkgroep Duurzaam Rozendaal is actief sinds 2017 en bestaat uit betrokken bewoners die veelal in nauwe samenwerking met de gemeente actief zijn op het gebied van duurzaam wonen (energietransitie) en duurzaam groen (biodiversiteit, klimaatadaptatie).  Deze webpagina toont de initiatieven van de werkgroep gericht op duurzaam wonen. Onze activiteiten op het gebied van duurzaam groen ziet u hier.
Als u interesse heeft om een vergadering van de werkgroep bij te wonen, kunt u contact opnemen met de voorzitter via erik.kool@kpnmail.nl.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de Werkgroep Duurzaam Rozendaal.

Activiteiten werkgroep: duurzaam wonen

Sinds de oprichting heeft de werkgroep tal van activiteiten ontplooid. In 2018 heeft de werkgroep de mate van warmte-isolatie van het Rozendaalse woningbestand in kaart gebracht, organiseerde zij de Expo Duurzaam Rozendaal en worden er regelmatig artikelen over energiebesparing en duurzaamheid in “In de Roos” geplaatst. De energiecoöperatie ZonneRoos is een initiatief vanuit de Werkgroep Duurzaam Rozendaal, mede mogelijk gemaakt door een startsubsidie van de gemeente. Bij vragen over de verduurzaming van uw woning kunt u terecht bij de energiecoach. Wij streven naar het betrekken van zoveel mogelijk bewoners bij de verduurzaming van onze gemeente en een milieubewuste levenswijze. Om meer zicht te krijgen op wat duurzaamheid voor ieder persoonlijk betekent worden er Socratische gesprekken georganiseerd.

Enquête over de isolatiegraad Rozendaalse woningen

In 2018 heeft de werkgroep een enquête gehouden onder de bewoners in onze gemeente naar de staat van hun woning op energiegebied. Met een respons van bijna 50% geeft de uitkomst een betrouwbaar beeld van de woningvoorraad in onze gemeente.
Energiebesparing: uit de enquête blijkt dat er nog veel te isoleren valt (situatie van 2018!). 70 Procent van de woningvoorraad in Rozendaal dateert van vóór 1975. Bij alle woningen gebouwd vóór die tijd (die zijn nu dus ruim 45 jaar oud!) is na de bouw maar bij 69% (extra) muurisolatie aangebracht, bij 40% (extra) vloerisolatie en bij 62% (extra) dakisolatie. Tot 1975 waren de voorschriften voor warmte-isolatie in de bouw minimaal, dus veel woningen in Rozendaal zijn nauwelijks geïsoleerd. Elf respondenten gaven zelfs aan dat in hun woonkamer nog enkel glas aanwezig is. Sommige van deze huizen hebben de monumentenstatus, wat een extra uitdaging is.
Energieopwekking: in onze gemeente lijkt zonne-energie de beste optie om zelf (duurzame) energie op te wekken. Van de Rozendaalse woningen had in 2018 15% zonnepanelen. Dat is een mooi begin, maar voor de energietransitie moet dat percentage flink omhoog.
Duurzame warmte: 8 respondenten van de enquête geven aan dat hun woning een warmtepomp heeft en twee huizen waren in 2018 zelfs aardgasloos. Willen we te zijner tijd allemaal van het aardgas af, is er dus nog genoeg te doen.
Hier vindt u een spreadsheet met de per straat gegroepeerde resultaten van de enquête.

ZonneRoos

De ZonneRoos is de Rozendaalse energie coöperatie die zich vooral toelegt op het doen opwekken van duurzame energie in en om Rozendaal. Zo bemiddelt de ZonneRoos in de aanschaf van zonnepanelen en kan men desgewenst zonnepanelen huren.
Door energie af te nemen via de ZonneRoos en (over)productie van opgewekte stroom via de ZonneRoos terug te leveren nemen Rozendalers deel aan een kring van vraag en aanbod van duurzame energie. Daarbij zoekt de ZonneRoos continu naar lokale mogelijkheden om energie op te wekken en om de opgewekte energie binnen Rozendaal aan te bieden. Zie de website.
Logo De Zonneroos

 

Expo Duurzaam Rozendaal

De werkgroep Duurzaam Rozendaal heeft begin 2020 in samenwerking met de gemeente een tijdelijke expositie ingericht in een leegstaand lokaal van de Torckschool. De expositie beoogde om de inwoners van de gemeente inzicht te geven in de mogelijkheden hun huis te verduurzamen. De expositie heeft veel bezoekers getrokken, maar is sinds maart 2020 wegens de coronamaatregelen gesloten. De informatiepanelen zijn gelukkig nog digitaal te bekijken en zijn in een geactualiseerde versie samengevoegd in dit document.

Energiecoach

Bij het verduurzamen van woningen komt veel kijken. Wie door de bomen het bos niet ziet, kan een gratis beroep doen op de Rozendaalse energiecoach Bart Poel. Hij is inwoner van Rozendaal en is bereid om over de schouders mee te kijken bij energie- en duurzaamheidsvragen van mede-inwoners. Bart Poel is als bouwfysicus al meer dan 40 jaar intensief betrokken bij het verduurzamen van woningen en heeft een rijke ervaring in onderzoek en advisering. Contact: energiecoach@rozendaal.nl 

Een goed moment om uw woning te verduurzamen

Er zijn ‘natuurlijke’ momenten om energiebesparende maatregelen te treffen. Zo’n moment is als u keuken of badkamer wilt moderniseren of een aanbouw wilt realiseren ter vergroting van het woongenot van uw huidige of net gekochte woning. Het is dan zaak om ook te kijken of er niet gelijk energiebesparende maatregelen meegenomen kunnen worden. Dat scheelt in de kosten en je krijgt maar één keer werklui over de vloer.
De werkgroep heeft hierover een flyer  uitgebracht, die ook op het gemeentehuis verkrijgbaar is. De flyer is hier te downloaden.

Feiten en fabels

Een brochure geeft hardnekkige misverstanden over isoleren en legt uit hoe het wel zit. Download de brochure hier.

Socratische gesprekken over duurzaamheid

We streven naar het betrekken van zoveel mogelijk bewoners bij de verduurzaming van onze gemeente en een milieubewuste levenswijze. Zo organiseren wij socratische gesprekken over duurzaamheid. Wat is duurzaamheid voor mij? Die vraag staat centraal tijdens het socratische gesprek. Gespreksleider: Hein Hoek
Aanmelden via hein@hoekrozendaal.nl.

Betrouwbare bronnen voor nadere informatie

Op de volgende websites is betrouwbare informatie te vinden over het verduurzamen van uw woning. Als U vragen heeft neem dan contact op met de energiecoach van de gemeente.