Werkgroep: thema duurzaam groen

Algemeen

De Werkgroep Duurzaam Rozendaal is actief sinds 2017 en bestaat uit betrokken bewoners die veelal in nauwe samenwerking met de gemeente actief zijn op het gebied van duurzaam wonen (energietransitie) en duurzaam groen (biodiversiteit, klimaatadaptatie). Deze webpagina toont de initiatieven van de werkgroep gericht op duurzaam groen. Onze activiteiten op het gebied van duurzaam wonen ziet u hier. Als u interesse heeft om een vergadering van de werkgroep bij te wonen, kunt u contact opnemen met de voorzitter via erik.kool@kpnmail.nl.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de Werkgroep Duurzaam Rozendaal.

Activiteiten werkgroep: duurzaam groen

Onze werkgroep stimuleert inwoners om hun tuin/erf duurzamer in te richten en stimuleert de gemeente om dat voor de openbare ruimte te doen. Wij denken mee met de gemeente over verrijking van stukjes openbaar groen met  inheemse planten, die insecten aantrekken die gewassen bestuiven en weer voedsel vormen voor vogels, etc. etc. Samen met buurtbewoners gaan we dan aan de slag. Voor kinderen is er de  Kindertuin Rozendaal opgestart met subsidie van de gemeente. De kinderen hebben hun eigen tuintje waarin ze groente en fruit telen en oogsten. Ze komen veel te weten over plantjes en beestjes en andere spannende dingen uit de natuur. De tuincoaches helpen inwoners om hun tuin biodiverser te maken en bijvoorbeeld het hemelwater af te koppelen.

Kindertuin

De kindertuin heeft een prachtige plek gevonden in de pluktuin die in het beekdal ligt langs de Rosendaalselaan. Daar zijn zo’n 15 kinderen van 6 t/m 10 jaar op een eigen stukje grond bezig met zaaien, planten en natuurlijk oogsten. We maken er een feest van. Iedere zaterdagmiddag is de tuin open en kan het tuinclubje aan de gang. Er zijn ook allerlei andere activiteiten zoals een insectenhotel bouwen, jam maken of beestjes ontdekken. Elke zaterdagmiddag zijn er twee vrijwilligers aanwezig die de kinderen begeleiden. Er is een goed op kinderen afgestemd tuinplan en de kindertuin stelt gereedschap, mest, zaaigoed en plantjes beschikbaar. De vrijwilligers krijgen instructie over de activiteiten en worden ondersteund vanuit het kernteam.
Bekijk hier de Flyer Kindertuin Rozendaal of mail voor meer informatie kindertuin.rozendaal@gmail.com

Openbaar groen

Op meerdere plekken in de gemeente zijn inwoners samen met de gemeente bezig om bermen en plantsoenen biodiverser te maken.

  • In de berm langs de Baron van Pallandtlaan zijn bollen en wilde planten gepoot.
  • In het plantsoentje bij de Van Hasseltlaan is een veldje ingezaaid met een wilde-bloemenmengsel
  • De boomspiegels in de De Genestetlaan zijn ingezaaid met een bloemenmengsel; in de herfst zullen er vaste, inheemse planten gezet worden.
  • Voor de plantsoenen aan de Steenhoek en Het Rond in de wijk Kapellenberg zijn plannen in de maak ter vergroting van de biodiversiteit.

Tuincoach

We hebben deskundige tuincoaches, Eveline den Boer en Dorine Bierbooms, die u kunnen helpen uw tuin zo in te richten dat het de biodiversiteit ten goede komt.  Dit kan beplantingsadvies zijn, tips over een compostbak etc. Hans Aldus draagt ideeën aan voor het afkoppelen en gebruik van hemelwater. Hiervoor zijn vele mogelijkheden en met de droge zomers van tegenwoordig geen overdreven luxe. Contact: tuincoach@rozendaal.nl.

Tips en inspirerende voorbeelden

Hoe maak ik de tuin biodiverser, voorbeelden van afkoppeling van hemelwater, buurtinitiatieven m.b.t. openbaar groen, etc.

Evenementen

Zoals duurzaamheidsmarkt, wandelingen en excursies (links volgen binnenkort).

Stichting Rozendaal Groen

De Stichting Rozendaal Groen is opgericht ter behartiging van formele zaken als verzekering van de vrijwilligers, contractuele zaken en financiën. Het is een stichting die vooral op de achtergrond faciliteert en niet in de schijnwerpers treedt. De stichting heeft ten doel: het entameren en ondersteunen van activiteiten in en nabij de gemeente Rozendaal gericht op verduurzaming, vergroening en bewustwording van onze relatie met de natuur. Er wordt daarbij samenwerking gezocht met de gemeente. Meer over de stichting is te vinden in de statuten en onze jaarverslagen.

Betrouwbare bronnen voor nadere informatie

Een verzameling links naar betrouwbare websites over biodiversiteit, hemelwater afkoppelen, minder verharding e.d.