Ventilatie

Ventilatie is essentieel, maar te veel ventilatie levert onnodig energieverlies op.

In oude woningen is vaak veel energiewinst te behalen door kierdichting te combineren met een mechanisch ventilatiesysteem.

 

Illustratie: ventilatie

Een mechanisch ventilatiesysteem zuigt via ventielen in de keuken, badkamer en toilet lucht weg uit de woning. Via ventilatieroosters (en soms klapramen) wordt er schone lucht naar binnen gezogen.

Er zijn twee soorten mechanische ventilatie: centrale balansventilatie en lokale balansventilatie. De meeste systemen zorgen voor warmteterugwinning (wtw): de koude lucht die binnenkomt wordt opgewarmd met warmte van de afgevoerde lucht.

Centrale balansventilatie

  • Een systeem met centrale balansventilatie zuigt de lucht uit de woning via kanalen en voert verse buitenlucht aan.
  • Ten opzichte van natuurlijke ventilatie is er circa 95% minder energieverlies.
  • In bestaande woningen moeten er kanalen worden aangebracht, om op diverse plekken lucht af en aan te voeren.

Lokale balansventilatie

  • Bij een systeem met lokale balansventilatie worden er units in de te ventileren vertrekken geplaatst, met openingen door de buitenmuur voor de aan- en afvoer van lucht. Er zijn geen kanalen in de woning nodig.
  • Ten opzichte van natuurlijke ventilatie is er circa 90% minder energieverlies.
  • Bij bestaande woningen wordt vaak voor deze optie gekozen.

Aandachtspunten:

  • Vraag altijd advies over de juiste manier om energiezuinig te ventileren.
  • Zet het ventilatiesysteem nooit uit en plak ventilatieroosters niet zomaar dicht.
  • Leg in de overeenkomst met de installateur vast hoeveel lucht het systeem afzuigt en inblaast en vraag een inregelrapport waaruit blijkt dat deze hoeveelheden worden gehaald.