Tapwaterverwarming

Water kan op een duurzame manier worden verwarmd via een zonneboiler, een warmtepompboiler of (voor een deel) via een douche-wtw (warmteterugwinning).

Tapwaterverwarming is ook mogelijk via een volledige warmtepomp, die tevens zorgt voor de ruimteverwarming.

Illustratie: tapwaterverwarming

Zonneboiler

  • Een zonneboiler halveert het energieverbruik voor tapwater.
  • Bij een zonneboiler wordt door een zonnecollector een vloeistof opgewarmd. Deze vloeistof wordt door een boilervat gepompt en warmt het tapwater op.
  • De zon schijnt niet altijd, dus is er bijverwarming nodig. Dat kan elektrisch of met een andere warmtebron, zoals een cv-ketel of warmtepomp.

Warmtepompboiler

  • Een warmtepompboiler is een apparaat dat warmte uit de ventilatielucht haalt en hiermee een boiler met tapwater opwarmt.
  • Als sprake is van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning (wtw) dan werkt dit niet; de warmte uit de afgevoerde lucht wordt dan immers al hergebruikt voor ruimteverwarming.

Douche-wtw

  • Bij een douche-wtw (warmteterugwinning) wordt de warmte uit het afgevoerde douchewater gebruikt om het verse douchewater deels op te warmen.
  • Na zo’n drie minuten douchen komt de warmteterugwinning op gang.
  • De wtw is weggewerkt in de constructie. De plaatsing vraagt een kleine verbouwing.

Aandachtspunten:

  • Vraag advies over de beste oplossing en laat de uitvoering over aan een erkend installateur.