Verhuizing

Gaat u verhuizen naar de gemeente Rozendaal of verhuist u binnen de gemeente Rozendaal?

Verhuizing binnen gemeentelijke of naar de gemeente

Geef dan uw adreswijziging door bij de gemeente waar u komt te wonen. Iedere inwoner van Nederland is verplicht aangifte te doen van adreswijziging, deze aangifte kan vier weken van te voren of maximaal vijf dagen na de verhuizing schriftelijk of persoonlijk worden door gegeven bij de gemeente. De gemeente verwerkt de wijziging in haar administratie.

Voorwaarden

Iedereen die in de gemeente woont en meerderjarig is of diens gemachtigde. Voor een gezin hoeft slechts één aangifte van verhuizing te worden gedaan als de ouders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. De inwonende gezinsleden worden dan automatisch ook verhuisd naar het nieuwe adres.

Aanvraag

Er is een schriftelijke verklaring van verhuizing nodig, kopie van een legitimatiebewijs van de aanvrager en een kopie van het huurcontract of de koopovereenkomst van het huis. Wanneer u bij iemand gaat inwonen is een schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner nodig. U hoeft de verhuizing alleen door te geven in de nieuwe gemeente. De uitschrijving in de oude gemeente gebeurt automatisch. Staat u niet in Nederland ingeschreven? Dan volgt er een andere werkwijze, neem hiervoor contact op met de afdeling burgerzaken

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing binnen de gemeente is gratis.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling burgerzaken, tel.: 026 - 38 43 671. U kunt de aangifte (met aanvullende stukken) mailen naar aangifte@rozendaal.nl