Wijziging geslachtsnaam

Indien u uw achternaam wilt wijzigen kunt u een verzoek richten aan het Ministerie van Justitie.

Wijziging van uw achternaam is op bepaalde gronden mogelijk. Een toevoeging van een naam aan uw huidige achternaam is op bepaalde gronden eveneens mogelijk. Indien u de achternaam van uw minderjarig kind wilt laten wijzigen in de achternaam van uw partner, kunt u een verzoek indienen bij het Ministerie van Justitie. Het verzoek tot wijziging van de achternaam van uw minderjarig kind kan ook worden gedaan bij de Rechtbank. Dit kan alleen gelijktijdig worden gedaan met het verzoek tot gezamenlijk gezag over uw kind door u en uw partner.

Voorwaarden

Een verzoek tot naamswijziging kan worden ingediend indien:

  • uw naam op zichzelf of in verband met uw beroep, maatschappelijk positie of persoonlijke hoedanigheid van de betrokkene kennelijk onwelvoeglijk of bespottelijk is
  • uw naam zo veelvuldig voorkomt dat zij onvoldoende onderscheidend vermogen heeft
  • uw naam van vreemde herkomst is of onjuist gespeld is in de akten van de burgerlijke stand
  • u de naam van uw minderjarig kind wilt wijzigen in die van zijn of haar verzorger of van de overige tot hetzelfde gezin behorende minderjarige kinderen
  • u meerderjarig bent en u uw achternaam wilt wijzigen in die van uw verzorger, van uw ouder of in uw oorspronkelijke geslachtsnaam
  • uw naam Nederlands is en u aantoont dat u dan wel een van uw bloedverwanten in de opgaande lijn voordien een daarmee overeenstemmende Friese naam had en het verzoek gericht is op de verkrijging van de desbetreffende Friese naam in de huidige Friese spelling of
  • een Friese naam is weergegeven in de Nederlandse spelling en het verzoek gericht is op de verkrijging van de desbetreffende Friese naam in de huidige Friese spelling

Aanvraag

Een verzoek tot naamswijziging dient in de vorm van een verzoekschrift te worden gericht aan:
Ministerie van Justitie
Postbus 20301
2500 EH  Den Haag

Kosten

Voor informatie over eventuele kosten kunt u contact opnemen met het ministerie van justitie, telefoon 070 - 37 07 911, fax 070 3707594
E-mailadres: voorlichting@minjus.nl
Website: www.justitie.nl
 
Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken, 026 - 38 43 671