Uittreksel burgerlijke stand

Op een akte van de burgerlijke stand staan gegevens die bij een bepaalde levensgebeurtenis, zoals geboorte, huwelijk, partnerschapregistratie, echtscheiding en overlijden, zijn vastgelegd.

Het origineel blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt een afschrift of een uittreksel van bovengenoemde aktes aanvragen. Een afschrift bevat alle informatie uit de akte en wordt alleen verstrekt aan uzelf, een gemachtigde of aan een ieder die daar een gerechtvaardigd belang bij heeft (bijv. in het kader van een gerechtelijke procedure). Een uittreksel bevat slechts beperkte informatie uit de akte en kan door iedereen aangevraagd worden. Akten van geboorte, overlijden en huwelijk kunnen ook als meertalige uittreksels afgegeven worden. Een meertalig uittreksel kan alleen worden gebruikt in het buitenland en bij buitenlandse autoriteiten in Nederland.

Voorwaarden

U kunt een afschrift of uittreksel alleen aanvragen in de gemeente waar de gebeurtenis in de burgerlijke stand is geregistreerd. Voorbeelden zijn: een geboorteakte in de plaats waar u geboren bent; een huwelijksakte in de plaats waar u getrouwd bent. U moet een gerechtvaardigd belang hebben om een afschrift te kunnen krijgen.
 

Aanvraag

Een uittreksel burgerlijke stand dient u aan te vragen in de gemeente waar het rechtsfeit, bijvoorbeeld geboorte, waarvoor u een uittreksel of verklaring wilt verkrijgen heeft plaatsgevonden.
 
Kosten 2022
Een uittreksel ten name van één persoon 14,30
Een uittreksel ten name van meer dan één persoon 14,30

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling burgerzaken op telefoonnummer: 026 - 38 43 671.