Uittreksel BRP (Basis Registratie Personen)

Een gewaarmerkt afschrift BRP is een officiële verklaring waaruit de naam/adres/woonplaats-gegevens van een persoon blijken en de juiste schrijfwijze van de namen.

Een dergelijke verklaring is nodig voor officiële stukken en diploma's, zoals:

  • eerste aanvraag rijbewijs;
  • aanmelding opleiding/school;
  • ambtelijke doeleinden.

 Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een uittreksel uit de GBA dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • u moet zijn ingeschreven in de gemeente Rozendaal;
  • u moet een geldig legitimatiebewijs meenemen;
  • u moet het bewijs zelf ophalen maar dit kan ook via een machtiging door een ander opgehaald worden.

Aanvraag

De aanvraag dient bij de afdeling burgerzaken ingediend te worden. Het uittreksel wordt direct aan de balie verstrekt (klaar terwijl u wacht).

Kosten 2022
Leges voor een gewaarmerkt afschrift BRP gratis

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling burgerzaken op telefoonnummer 026 - 38 43 671.