Schriftelijk aanvragen Uittreksel BRP of Burgerlijke Stand

Heeft u een uittreksel BRP of Burgerlijke Stand nodig, maar bent u niet in de gelegenheid om dit persoonlijk op het gemeentehuis aan te vragen? Dan kunt u dit ook schriftelijk doen.

Uw verzoek kunt u dan sturen aan:

Gemeente Rozendaal (ter attentie van: afd. Burgerzaken)

Postbus 9106, 6880 HH Velp

Of per email: gemeente@rozendaal.nl

Wilt u in uw verzoek vermelden:

  • welk document u nodig heeft
  • wanneer het rechtsfeit heeft plaatsgevonden. (Bijvoorbeeld: u wilt een afschrift van een huwelijksakte aanvragen, vemeldt dan uw huwelijksdatum)
  • het adres waar het document naar toe gestuurd kan worden

Bij uw verzoek dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe te voegen, ook indien u uw verzoek per e-mail aan ons verzendt. Na ontvangst van uw verzoek krijgt u van de gemeente eerst een rekening voor de leges. Zodra deze zijn ontvangen wordt het gevraagde document u toegezonden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Afdeling Burgerzaken op telefoonnummer: 026 - 38 43 671