Overlijdensaangifte

Overlijdensaangifte is het melden aan een ambtenaar van de burgerlijke stand dat iemand is overleden.

Hiervan wordt een overlijdensakte opgemaakt. Van ieder sterfgeval op Nederlands grondgebied moet aangifte worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is. Dit moet uiterlijk op de vijfde dag na het overlijden gebeuren. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een overlijdensakte op.

Voorwaarden

  • Indien de overledene een natuurlijke dood is gestorven, mag iedereen die van het overlijden op de hoogte is aangifte doen. Vaak wordt dit gedaan door de begrafenisondernemer.
  • Indien de overledene niet door een natuurlijke oorzaak is gestorven, wordt het lichaam in bewaring gegeven bij de Officier van Justitie en wordt de aangifte van overlijden gedaan na overleg met de Officier van Justitie. Ook in dit geval zal vaak de begrafenisondernemer aangifte doen. Indien de overledene een natuurlijke dood is gestorven dient de aangifte binnen vijf dagen na het overlijden te gebeuren.

Aangifte

U dient een aangifte van overlijden te doen bij de gemeente waar de persoon is overleden. U hebt de volgende gegevens nodig:

  • Naam en adres van de overledene
  • Naam en adres van de aangever
  • Gegevens over tijdstip en locatie van overlijden

De volgende documenten moet u overleggen:

  • Een schriftelijke verklaring van de arts, waarin het natuurlijk overlijden van de overledene wordt bevestigd
  • Een verzegelde enveloppe met geheime medische gegevens van de overledene ten behoeve van het CBS

De aangifte kan eventueel digitaal ingediend worden. De aangifte kunt u sturen naar het emailadres: aangifte@rozendaal.nl

Kosten

Het aangeven van een overlijden is gratis.

Informatie

Informatie kan worden verkregen bij de afdeling Burgerzaken telefoonnummer 026 - 38 43 671.