Overlijdensaangifte

Overlijdensaangifte is het melden aan een ambtenaar van de burgerlijke stand dat iemand is overleden.

Aangifte doen van overlijden

Wanneer iemand komt te overlijden, moet een arts het overlijden vaststellen. Daarna moet er aangifte van overlijden worden gedaan. Dit gebeurt in de gemeente waar de persoon is overleden. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op.

Bent u uitvaartondernemer, dan kunt u online aangifte doen van het overlijden. Stuurt u de verklaring van de arts en uw intakeformulier op naar aangifte@rozendaal.nl. We sturen u het verlof en een afschrift van de overlijdensakte digitaal en per post toe. U zorgt ervoor dat de originele verklaring van de arts en de B-envelop van het CBS in ons bezit komen. Voor de kosten van de overlijdensakte krijgt u een nota toegestuurd.

Wilt u persoonlijk aangifte doen van het overlijden? Stuur de formulieren naar aangifte@rozendaal.nl. Wij zorgen ervoor dat de stukken klaar liggen op het afgesproken tijdstip: 026- 38 43 666.

Wat heeft u nodig voor het doen van aangifte:

  • Uw geldig legitimatiebewijs
  • Verklaring overlijden, afgegeven door arts of lijkschouwer
  • B-envelop, bestemd voor Centraal Bureau voor de Statistiek
  • Voor toestemming later dan 6e werkdag na overlijden, verklaring van geen bezwaar van de arts
  • Aan een afschrift van de overlijdensakte zijn kosten verbonden

Overleden in een andere gemeente dan de woongemeente

Aangifte van overlijden gebeurt in de gemeente waar de persoon is overleden. De woongemeente krijgt automatisch bericht van het overlijden.

Verlof tot begraven, cremeren of ontleding

Volgens de Wet op de lijkbezorging kan begraven/cremeren niet eerder plaatsvinden dan 36 na het overlijden of uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden. Hiervoor is een verlof nodig. De ambtenaar van de burgerlijke stand van de overlijdensgemeente geeft dit verlof af.

Bij uitzondering is het mogelijk om eerder of later te begraven/cremeren. Wilt u eerder begraven/cremeren dan 36 uur na het overlijden? Dan heeft u toestemming nodig van de Officier van Justitie en de burgemeester. Voor begraven/cremeren na 6 werkdagen na het overlijden is alleen toestemming van de burgemeester nodig.

Heeft de overledene ervoor gekozen het lichaam beschikbaar te stellen aan de wetenschap? Dan is een verlof tot ontleding nodig. Een verzoek hiervoor is nodig van het anatomisch instituut waaraan de overledene het lichaam ter beschikking heeft gesteld.

De overledene heeft geen nabestaanden

Als er geen nabestaanden zijn die de begrafenis/crematie regelen, kan de gemeente hier opdracht voor geven.

Kosten

Tarieven 2022
Afschrift overlijdensakte 14,30

 

Voor informatie kunt u mailen: aangifte@rozendaal.nl. of bellen: 026-38 43 666.