Legalisatie handtekening

Legalisatie handtekening is een verklaring van echtheid van een handtekening.

Met de legalisatie van handtekening verklaart de burgemeester dat de handtekening, geplaatst op een bepaald document "echt" is.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een legalisatie van een handtekening moet tenminste aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • u moet een document meenemen met hierop de te legaliseren handtekening van uzelf of van een ander waarvoor u de legalisatie aanvraagt
  • u moet een geldig legitimatiebewijs meenemen met een handtekening die overeenkomt met de handtekening waarvoor u de legalisatie aanvraagt.

Aanvraag

U moet de legalisatie van uw handtekening aanvragen bij de gemeente, afdeling Burgerzaken.

Kosten 2021 In Euro's
legalisatie handtekening gratis

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling burgerzaken, Cluster BBZ, telefoonnummer 026 - 38 43 671