Inschrijving echtscheidingsvonnis

Een echtscheiding die door de rechtbank is uitgesproken wordt pas rechtsgeldig na inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand.

De gemeente verwerkt met andere woorden de uitkomst van het vonnis van de rechtbank. Zodra het vonnis onherroepelijk is geworden kunt u de echtscheiding schriftelijk melden aan de gemeente. Het is gebruikelijk dat een advocaat de inschrijving aanvraagt, maar het is ook mogelijk dat een van de beide partners de aanvraag doet. Onder een herroepelijk vonnis wordt een vonnis verstaan, waarin de definitieve eindbeslissing over de echtscheiding is neergelegd. Dit betekent dat u en/of uw partner bijvoorbeeld geen hoger beroep meer kunnen instellen tegen (een onderdeel van) de beslissing van de rechtbank.

Voorwaarden

De echtscheiding kan door de gemeente in de registers van de burgerlijke stand worden ingeschreven indien ten minste aan de volgende voorwaarde is voldaan:

  • Het echtscheidingsvonnis is ter inschrijving aan de gemeente, waarin het huwelijk is voltrokken, aangeboden binnen zes maanden nadat het vonnis onherroepelijk is geworden tenzij het een verstekvonnis betreft.

Aanvraag

U moet het echtscheidingsvonnis ter inschrijving aanbieden aan de gemeente waarin het huwelijk is voltrokken, dit gebeurt meestal door de advocaat. Indien het huwelijk in het buitenland is gesloten dan wordt de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand in Den haag ingeschreven. De woongemeente ontvangt dan later bericht.

Kosten

Aan het inschrijven van een echtscheidingsvonnis zijn geen kosten verbonden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling burgerzaken op telefoonnummer 026 - 38 43 671.