Erkenning van een kind (ongeboren vrucht)

Bent u niet getrouwd en uw partner krijgt een kind, dan kunt u het kind erkennen.

Door erkenning wordt u als juridisch vader geregistreerd bij de burgerlijke stand; U hoeft dus niet de biologische vader te zijn. Met de erkenning ontstaan tevens verplichtingen ten aanzien van de opvoeding en verzorging van het kind. De erkenning kunt u doen tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of op elk moment na de geboorte. U heeft altijd toestemming van de moeder nodig. U stelt dan meteen de keuze voor de achternaam vast, als het om het eerste kind uit uw relatie gaat. Kiest u niet dan krijgt het kind de achternaam van de moeder. Wilt u een kind erkennen dat ouder is dan 12 jaar, dan moet dat kind daarmee instemmen. Dat gebeurt door het mede ondertekenen van de erkenningsakte. Niet-Nederlandse vaders kunnen niet altijd erkennen. Dit is afhankelijk van het eigen (nationale) personen- en afstammingsrecht. In die gevallen zal eerst onderzocht moeten worden of u mag erkennen.

Voorwaarden

U en uw partner moeten persoonlijk naar de ambtenaar van de burgerlijke stand komen. Hiervoor moet u een afspraak maken bij de afdeling burgerzaken 026 - 38 43 671.

 

Aanvraag

Voor het opmaken van een erkenningsakte moet u allebei uw legitimatiebewijs laten zien. Wordt uw kind tijdens de zwangerschap erkend, dan krijgt u een afschrift van de erkenningsakte mee. Deze moet vervolgens bij de geboorte-aangifte overlegd worden.
 

Kosten

Geen
 

Informatie

Voor deze en andere uitzonderingen en nadere informatie kunt u terecht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand 026 - 38 43 671