Bewijs van in leven zijn (Attestatie de vita).

Het bewijs van in leven zijn (Attestatie de vita) is een schriftelijke verklaring van de gemeente dat een persoon in leven is. Dit bewijs kan onder meer nodig zijn voor uitkerende instanties, zoals een pensioenfonds. Het bewijs is een soort uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Het afschrift kan uitsluitend worden aangevraagd door uzelf of door een gemachtigde. Het bewijs kunt u gratis verkrijgen als u aantoont dat het voor pensioen is.

Voorwaarden

Iedere inwoner van de gemeente kan het bewijs aanvragen. U dient een geldig legitimatiebewijs te overleggen en indien het bewijs nodig is voor een pensioenfonds, is hiervoor een bewijsstuk nodig.

Kosten 2022 In Euro's
De leges bedragen € 13,70
Indien het bewijs nodig is voor een pensioenfonds, dan wordt het gratis verstrekt.  

 

Aanvraag

U moet het bewijs van in leven zijn aanvragen aan de balie van de afdeling Burgerzaken, Cluster BBZ.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 026 - 38 43 671