Bewijs van Nederlanderschap

Bewijs van Nederlanderschap is een verklaring waaruit blijkt welke nationaliteit(en) men bezit. Deze verklaring wordt veelal gebruikt om aan te tonen dat  men de Nederlandse nationaliteit heeft. In onderstaande gevallen is een bewijs van Nederlanderschap noodzakelijk:

  • voor lidmaatschap van de Eerste- en Tweede Kamer, Provinciale Staten e.d.
  • bij het opmaken van notariële akten
  • bij het voeren van gerechtelijke procedures (b.v. echtscheiding)

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bewijs van Nederlanderschap dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • u moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit
  • u moet een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen

Aanvraag

Iedereen die is ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente Rozendaal kan dit bewijs aanvragen bij de afdeling Burgerzaken.

Kosten 2021

In Euro's
De leges bedragen gratis

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken, Cluster BBZ, telefoonnummer 026 - 38 43 671.