Identiteitskaart

Als u naar het buitenland gaat, dient u in het bezit te zijn van een geldig reisdocument.

Met een verlopen reisdocument is dat niet toegestaan, dit kan vervelende gevolgen voor u hebben bij eventuele grenscontrole.

U kunt kiezen tussen een paspoort en een Nederlandse identiteitskaart. De Nederlandse identiteitskaart (NIK) is als reisdocument geldig binnen de Europese Unie. Met een Nederlandse identiteitskaart kunt u naar de hierna genoemde landen reizen. Landen van de EU: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië* en Noord-Ierland (inclusief de Kanaaleilanden), Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Madeira en de Azoren), Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief de Canarische eilanden), Tsjechië en Zweden. Overige landen: Andorra, Bulgarije, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, Roemenië, San Marino, Turkije, IJsland en Zwitserland.

*vanaf 1 oktober 2021 kan er naar Groot-Brittannië alleen nog maar met een paspoort gereisd worden. Meer informatie kunt u vinden op de website van de rijksoverheid.  

Voor de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart moet u persoonlijk langskomen bij de balie van Burgerzaken. U dient de Nederlandse nationaliteit te hebben. Vanaf 12 jaar kan een minderjarige zelf een nieuwe identiteitskaart aanvragen (zonder schriftelijke toestemming van ouders/drager ouderlijk gezag).

Meenemen

  • Alle reisdocumenten (paspoort, ID-kaart) die op uw naam staan, ook als ze niet meer geldig zijn
  • Eén recente pasfoto in kleur, die voldoet aan de vereisten zoals u die vindt op www.paspoortinformatie.nl
  • Geld (zie het tarievenlijstje onderaan deze pagina)

Minderjarigen

Kinderen moeten om te reizen een eigen reisdocument hebben. Bij het aanvragen en het afhalen van een NIK voor kinderen moet het kind zelf aanwezig zijn. Ook als het om een baby gaat. Ouders (of diegene die het ouderlijk gezag heeft) dienen hiervoor hun schriftelijke toestemming te geven als het kind 11 jaar of jonger is. Dit toestemmingsformulier dient vergezeld te gaan met de (kopieën van de) legitimatiebewijzen van beide ouders.

Vermissing reisdocumenten

U moet alle in het bezit zijnde (ook verlopen) reisdocumenten overleggen. Indien u dit niet kunt, moet u een extra verklaring hierover afleggen bij de afdeling burgerzaken (verklaring van vermissing). Indien er sprake is van meervoudige vermissingen, kan er aanvullend om een aangifte bij de Nederlandse politie worden gevraagd. De levering van het nieuwe document kan dan aanzienlijke vertraging oplopen en er moeten extra leges betaald worden.

Spoedaanvragen

Het is mogelijk om een spoedaanvraag te doen. Indien dit vóór 14.30 uur wordt aangevraagd, kan het document meestal de volgende werkdag worden afgehaald. Een reisdocument kan op de afdeling Burgerzaken nooit op dezelfde dag worden aangevraagd en afgegeven. Indien dit toch noodzakelijk is, zult u contact op moeten nemen met de Koninklijke Marechaussee voor een laissez-passer. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken, tel.: 026 - 38 43 671.

Afhalen

Een week na aanvraag kunt u uw nieuwe identiteitskaart ophalen tijdens de openingstijden van de balie Burgerzaken (08.30 - 12.30 uur). U dient daarbij uw eventuele nog in bezit zijnde reisdocumenten in te leveren (op verzoek kunt u deze ongeldig, voorzien van een aantal ponsgaten terugkrijgen).

Let op: u heeft drie maanden de tijd om uw reisdocument af te halen. Daarna wordt het document vernietigd.
Voor personen ouder dan 18 jaar is een Nederlandse identiteitskaart 10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar is een Nederlandse identiteitskaart 5 jaar geldig.

Kosten 2022
Nederlandse Identiteitskaart voor personen ouder dan 18 jaar € 58,-                      
Nederlandse Identiteitskaart voor personen jonger dan 18 jaar € 31,- 
Van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon € 32,- 
Spoedtoeslag € 51,-      

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling burgerzaken op telefoonnummer 026 - 38 43 671