Paspoort

Als u naar het buitenland gaat, dient u in het bezit zijn van een geldig reisdocument.

Met een verlopen reisdocument is dat niet toegestaan, dit kan vervelende gevolgen voor u hebben bij eventuele grenscontrole. Voor de aanvraag van een paspoort moet u persoonlijk langskomen bij de balie van Burgerzaken. U dient de Nederlandse nationaliteit te hebben.

Meenemen

  • Alle reisdocumenten (paspoort, ID-kaart) die op uw naam staan, ook als ze niet meer geldig zijn
  • Eén recente pasfoto in kleur, die voldoet aan de vereisten zoals u die vindt op www.paspoortinformatie.nl
  • Geld (zie het tarievenlijstje onderaan deze pagina)

Minderjarigen

Kinderen moeten om te reizen een eigen reisdocument hebben. Bij het aanvragen en het afhalen van een paspoort voor kinderen moet het kind zelf aanwezig zijn. Ook als het om een baby gaat. Ouders (of diegene die het ouderlijk gezag heeft) geven hiervoor hun schriftelijke toestemming. Dit toestemmingsformulier dient vergezeld te gaan met de (kopieën van de) legitimatiebewijzen van beide ouders.

Tweede paspoort

U kunt een tweede paspoort aanvragen als u kunt aantonen dat u het nodig hebt. Bijvoorbeeld:

  • Als u regelmatig reist naar landen met een visumplicht. Het kan dan voorkomen dat u uw paspoort niet kunt gebruiken omdat het op een ambassade ligt voor een visumaanvraag. Het mogen geen landen zijn waar u met een Nederlandse identiteitskaart naartoe kunt reizen. In dat geval kunt u die gebruiken
  • Als u reist naar landen die met elkaar in conflict zijn. De stempels in uw eerste paspoort kunnen dan problemen veroorzaken bij de toelating in een ander land. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een lijst van conflicterende landen. Die vindt u op www.rijksoverheid.nl

Neem zoveel mogelijk bewijsstukken mee. Bij onvoldoende bewijsmateriaal kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. Een tweede paspoort is 2 jaar geldig vanaf de afgiftedatum.

Vermissing reisdocumenten

U moet alle in het bezit zijnde (ook verlopen) reisdocumenten overleggen. Indien u dit niet kunt, moet u een extra verklaring hierover afleggen bij de afdeling burgerzaken (verklaring van vermissing). Indien er sprake is van meervoudige vermissingen, kan er aanvullend om een aangifte bij de Nederlandse politie worden gevraagd. De levering van het nieuwe document kan dan aanzienlijke vertraging oplopen en er moeten extra leges betaald worden.

Spoedaanvragen

Het is mogelijk om een spoedaanvraag te doen. Indien dit vóór 14.30 uur wordtaangevraagd, kan het document meestal de volgende werkdag worden afgehaald. Een paspoort kan op de afdeling Burgerzaken nooit op dezelfde dag worden aangevraagd en afgegeven. Indien dit toch noodzakelijk is, zult u contact op moeten nemen met de Koninklijke Marechaussee voor een laissez-passer. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken, tel.: 026 - 38 43 671.

Afhalen

Een week na aanvraag kunt u uw nieuwe paspoort ophalen tijdens de openingstijden van de balie Burgerzaken (08.30 - 12.30 uur). U dient daarbij uw eventuele nog in bezit zijnde reisdocumenten in te leveren (op verzoek kunt u deze ongeldig, voorzien van een aantal ponsgaten terugkrijgen).

Let op: u heeft drie maanden de tijd om uw reisdocument af te halen. Daarna wordt het document vernietigd.

Voor personen ouder dan 18 jaar is een paspoort 10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar is dit 5 jaar geldig.

Kosten 2022

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort:

 
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 74,-
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 57,-

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

                   
voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is € 74,-
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 57,-

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 74,-
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 57,-
Spoedprocedure € 51,-

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling burgerzaken op telefoonnummer 026 - 38 43 671.